Gegevens van miljoenen burgers worden volgens Bits of Freedom onnodig bewaard door geheime diensten

31052022-geheime-dienst.jpg

De geheime diensten in Nederland bezitten gegevens van miljoenen burgers waar zij helemaal geen onderzoek naar doen. Daarover klaagt digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, die stelt dat dit onrechtmatig is. De organisatie heeft een formele klacht ingediend bij de Afdeling Klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en vraagt nu die toezichthouder om een oordeel.

De kwestie gaat om wat met een moeilijk woord relevantiebeoordeling wordt genoemd. De AIVD en MIVD hebben de bevoegdheid enorme bergen gegevens te verzamelen van miljoenen mensen, maar vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd. De geheime diensten doen hier echter veel te lang over, stelt Bits of Freedom.

Gegevens als gehele dataset

Ook zouden de geheime diensten de gegevens als gehele dataset beoordelen, in plaats van elk gegeven individueel. Daardoor worden er ook veel meer gegevens van burgers bewaard dan nodig. Bits of Freedom geeft aan dat de Afdeling Toezicht van de CTIVD deze praktijk eerder al als 'kunstgreep' beschouwde en oordeelde dat dit in strijd was met de wet. Maar de verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hebben dit advies naast zich neergelegd, aldus de organisatie.

Bits of Freedom verwacht ergens in de komende weken een uitspraak. De Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD heeft in tegenstelling tot de Afdeling Toezicht bindende bevoegdheden en kan volgens de organisatie eisen dat de gegevens worden vernietigd.

Bron: ANP