background branding

Geitenproducten - Reactie LTO Nederland

30112020 LTO Nederland.png

LTO Nederland heeft gereageerd op de uitzending van Radar over het dierenleed dat achter je stukje geitenkaas schuilgaat.
 

De Nederlandse geitenhouderijsector heeft de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in het welzijn van bokken. Uit het Eyes on Animals-rapport blijkt waardering voor onze stappen, die hebben geleid tot een verbetering van het welzijn en het terugdringen van sterfte. Ook pleit de ngo voor een aantal zaken waar de geitenhouderijsector zich de afgelopen jaren zelf voor heeft ingezet, zoals betere registratie van jonge dieren en voortvarende vergunningverlening door de provincies om huisvesting te kunnen verbeteren. We zien dat als een bevestiging van de juiste ingeslagen weg.

Helaas worden in het rapport ook zaken zonder feitelijke en/of (diergezondheids-) wetenschappelijke onderbouwing gepresenteerd. Het genoemde percentage 'nuchter geslachte' dieren is slechts een van voorbeelden die niet alleen niet onderbouwd wordt, maar ook volstrekt onrealistisch is. Ook worden geitenhouders, zonder bewijs maar op basis van ‘horen zeggen’, beschuldigd van onder meer fraude en gebrekkige ethiek. Dat is zeer kwalijk.

De geitenhouderijsector zet zich, samen met onder meer overheden, de Autoriteit Diergeneesmiddelen, de Dierenbescherming en vele private initiatieven, in om de zorg voor jonge dieren en de markt voor bokkenvlees te verbeteren. Het zijn complexe uitdagingen waar gesprekken op basis van wederzijds vertrouwen tot beter resultaat leiden dan beschuldigingen en verwijten.

Eind mei heeft LTO een factsheet gepubliceerd over geitenbokken.