background branding

Geitenproducten - Reactie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

30112020 Ministerie van LNV.png

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gereageerd op de uitzending van Radar over het dierenleed dat achter je stukje geitenkaas schuilgaat.
 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Eyes on Animals hebben hetzelfde doel: het welzijn van geitenbokjes vergroten. Met de geitensector hebben wij afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de sector verduurzaamt en het welzijn van geitenbokken verbetert.

Met de sector zijn verbeteringen besproken om het sterftecijfer onder geitenbokjes af te laten nemen. Zo sturen steeds minder geitenhouders jonge bokjes naar aparte bedrijven, maar verzorgen zij bokjes zelf. Ook moeten houders sinds 1 november geboortes binnen zeven dagen melden, dat was voorheen zes maanden. Door de eerdere registratie kan beter worden gemonitord hoe het gaat met de dieren op geitenbedrijven en kan er – waar nodig – ingegrepen worden. Diersterfte moet ook in het Identificatie- en Registratiesysteem gemeld worden (ook bij sterfte binnen zeven dagen). Verder moeten geitenhouders bij wie sterfte onder jonge bokjes bovengemiddeld is samen met een dierenarts een plan maken om de sterfte terug te dringen. Met de sector is er regelmatig overleg over de voortgang van deze afspraken.

Vermoedens van onjuistheden in de registratie of overtredingen van de dierenwelzijnsregels kunnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld worden.