Geld aan de strijkstok bij crowdfundingplatforms - reactie Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

cbf-logo-reactie.jpg

In de tv-uitzending van 10 december 2018 besteedt Radar aandacht aan crowdfunding en hoe daarbij geld aan de strijkstok blijft hangen. In het kader hiervan heeft de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) de volgende reactie gestuurd.

'Het CBF is de toezichthouder op Erkende Goede Doelen in Nederland. Wij geven de Erkenning uit aan goededoelenorganisaties die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zij krijgen daarmee het predicaat Erkend Goed Doel. In Nederland hebben we een systeem van Zelfregulering afgesproken. Dat betekent dat goededoelenorganisaties zich vrijwillig onder toezicht stellen van het CBF. Er zijn inmiddels ruim 570 erkende goede doelen die door ons worden gecontroleerd. Hiermee staat circa 80% van het particuliere geefgeld onder toezicht van  het CBF.

Individuele (medische) crowdfunding valt niet onder ons toezicht omdat dit geen goed doel betreft.  Het belangrijkste is dat het “door ons voor anderen principe” niet voorkomt als het een individu betreft. (zie omschrijving goedendoelenorganisatie hieronder)
 
Het publiek weet ons te vinden met diverse vragen over donaties. Zo ook over crowdfunding. Ons advies richting het publiek met betrekking tot particuliere initiatieven is vraag om transparantie.
Ook als individu heb je het recht om te weten waar je geld naartoe gaat. Bij particuliere acties waar aan het brede publiek donaties worden gevraagd, is het raadzaam om te vragen naar hoe die fondsen besteed worden. Bij geld vragen hoort ook de verantwoordelijkheid transparant te zijn. Geef je aan goededoelenorganisaties let dan op het Erkend Goed Doel logo, want aan een Erkend goed Doel kan je gerust geven.
 
Omschrijving goededoelenorganisatie:
·         Is een particuliere organisatie met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid;
·         Gevestigd in Nederland;
·         Heeft een hoofddoelstelling gericht op het realiseren van een door de organisatie beoogde verbetering conform het ‘door ons, voor anderen’ principe;
·         Heeft geen winstoogmerk;
·         Doet voor de realisatie van de doelstelling een beroep op de steun van het publiek door werving van geld, vrijwilligers en/of goederen, dan wel op andere organisaties die geld, arbeid en/of goederen ter beschikking stellen;
·         Kan niet zijn een politieke partij.'