background branding

'Gemeenten houden geld over op zorg'

zorg84.jpg

Driekwart van de gemeenten in Nederland houdt naar schatting geld over op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) en de helft op het budget voor jeugdzorg.

Dat stelt het vakblad Binnenlands Bestuur vrijdag op basis van gegevens van accountants, jaarrekeningen van individuele gemeenten en een beeld dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) schetsen.

Overschotten

De gemeente Deurne heeft een plus van 2,3 miljoen euro op het zorgbudget, zo blijkt uit de cijfers. Overbetuwe, dat 26,5 miljoen euro had begroot voor die zorgtaken, houdt 2 miljoen euro over. Teylingen (14,8 miljoen begroot) komt uit op een plus van 1,7 miljoen euro. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers al op een rij hebben.

De grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender. Van de eerder gevreesde megatekorten lijkt in ieder geval geen sprake. Gijs Oskam, financieel specialist van de VNG, zegt tegen Binnenlands Bestuur dat gemeenten 'aardig' lijken uit te komen met het Wmo-budget. De budgetten voor jeugdzorg noemt hij 'krap en onzeker'.

Discussie

Binnenlands Bestuur verwacht dat de definitieve cijfers straks aanleiding zullen geven tot discussies. De overschotten kunnen er op wijzen dat de ministeries, toen zij nog verantwoordelijk waren voor de zorgtaken, te kwistig zijn geweest in het verstrekken van bijdragen. Maar er zullen vermoedelijk ook gemeenten zijn die beweren dat de verdeling van de rijksmiddelen te globaal is.

'Besteed overschot aan beter maatwerk'

Als een gemeente geld voor de zorg over heeft, moet dat alsnog worden besteed aan mensen die zorg krijgen. Dat vindt de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). 'Geld overhouden is niet de bedoeling. Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk', zegt de belangengroep.

'Gemeenten communiceren slecht'

Ouderenbond ANBO zegt dat gemeenten slecht communiceren met mensen die hulp nodig hebben.'Als mensen niet weten wat ze kunnen aanvragen, is het niet gek dat er te weinig geld opgaat. En het is natuurlijk idioot dat hulpbehoevenden naar de rechter moeten stappen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, terwijl er gemeenten zijn die geld oppotten.'

Bron: ANP