background branding

'Gemeenten kunnen boetes kwijtschelden die bijstandsontvangers door foutje krijgen'

Geld08092020.jpg

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om boetes kwijt te schelden die bijstandsontvangers krijgen als zij verkeerde gegevens hebben ingevuld. De Tweede Kamer heeft een voorstel van het CDA en de ChristenUnie aangenomen dat ervoor zorgt dat iemand in de bijstand met fout ingevoerde formulieren gewoon wordt geholpen met de boete mits er geen sprake is van doelbewuste fraude.
 

Sommige mensen worden als fraudeur aangemerkt omdat er op hun formulieren iets verkeerd is ingevuld of een verandering - zoals een baan of een nieuw adres - te laat is doorgegeven. Ook als ze waarschijnlijk niets opzettelijk verkeerd hebben gedaan, kan de gemeente zo'n persoon niet helpen met bijvoorbeeld een betalingsregeling om de boete af te betalen, of de boete kwijt te schelden om de persoon zo te helpen met zijn of haar schulden.

Partijen willen van proces af

Dat kan momenteel alleen als de afdeling van de gemeente die over schuldhulp gaat, naar de rechter stapt om de afdeling van dezelfde gemeente die over fraudeaanpak gaat te dwingen akkoord te gaan met een regeling. Van dat kostbare en bureaucratische proces willen de partijen af. Mensen in de schulden komen zo alleen maar verder in de problemen, stelt CDA-Kamerlid René Peters.

Bron: ANP