background branding

Gemeenten verbieden drugsgebruik op openbare plekken

drugs-030719.jpg

Een jointje opsteken in het openbaar wordt op steeds meer plaatsen in Nederland verboden. Eén stap over de gemeentegrens kan daarbij het verschil betekenen tussen wel of geen boete.

218 van de 355 gemeenten hebben inmiddels een algeheel verbod op drugsgebruik afgekondigd voor de publieke ruimte, zoals parken, straten of openbare gebouwen. De verboden zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Verbod op harddrugs

Daarbij gaat het niet alleen om een verbod op softdrugs, zoals wiet, maar meestal ook om een verbod op harddrugs. De gemeenten met zo'n totaalverbod volgen daarmee niet de landelijk geldende Opiumwet. Die wet stelt het gebruik van soft- en harddrugs in Nederland expliciet niet strafbaar, alleen de handel en productie ervan.

Bron: ANP MediaWatch / NOS