background branding

Gemeenten vernieuwen hun zorg

Gemeenten grijpen de decentralisatie van de zorg aan om allerlei nieuwe initiatieven te ontplooien. Met integrale wijkteams, buurtbemiddelaars of het delen van scootmobiels proberen gemeenten de kosten van de zorg te beperken en tegelijk de kwaliteit te verbeteren.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een enquête onder 90 gemeenten. De helft van de gemeenten gaat volgend jaar geïntegreerde wijkteams installeren. Die moeten problemen eerder signaleren, zodat er kan worden ingegrepen voordat problemen zich hebben opgestapeld en er duurdere specialistische zorg nodig is.Wijkteams maken zorg laagdrempelig

Volgens hoogleraar Klaartje Peters aan de Universiteit Maastricht kan de innovatie in de zorg positief uitpakken. De wijkteams maken de zorg volgens Peters laagdrempelig en bevorderen de samenwerking tussen hulpverleners.

Bron: ANP MediaWatch / de Volkskrant