background branding

Gemeenten verwachten ruim vier procent meer te ontvangen uit heffingen dan vorig jaar

gemeentebelasting-31012019.jpg

Gemeenten verwachten dit jaar ruim 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan vorig jaar. Van de gemeentelijke heffingen die het meeste opbrengen, stijgen die uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing.

Op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2019 zegt het CBS dat de baten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing dit jaar met 5 procent toenemen tot 1,8 miljard euro. Dat is de grootste stijging na 2004. De opbrengst was de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk, maar een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval brengt hierin verandering. Dat hangt weer samen met de verhoogde afvalstoffenbelasting die de rijksoverheid oplegt aan bedrijven met een verbrandingsinstallatie of stortplaats.

De grootste stijging in zes jaar

De ozb brengt in 2019 naar verwachting ruim 4,1 miljard euro in de gezamenlijke gemeentelijke laatjes. Dit is 4 procent meer dan in 2018, de grootste stijging in zes jaar. De rioolheffing levert dit jaar 1,6 miljard euro op (plus 2,4 procent).

Uit de cijfers blijkt verder dat de verwachte opbrengst toeristenbelasting met bijna een kwart omhoog gaat. Vooral de drie grote steden verwachten meer toeristen. De verdiensten uit parkeerheffingen stijgen met ruim 12 procent, met name dankzij dezelfde drie grote steden en Utrecht.

Minder druk bij stadskantoren

De wijziging van de Paspoortwet leidt tot een daling van de opbrengst uit secretarieleges. Doordat de geldigheid van reisdocumenten en identiteitskaarten in 2014 voor meerderjarigen is verlengd van vijf naar tien jaar wordt het minder druk bij de stadskantoren.

Bron: ANP