Gemeenten vrezen problemen door 5G-plannen

5g-internet-20-09-2019.jpg

Het kabinet wil telecombedrijven ruim baan geven om antennes voor 5G, de nieuwste generatie mobiele communicatie, in de openbare ruimte op te hangen. Maar gemeenten vrezen verrommeling van het straatbeeld en problemen met het beheer van het straatmeubilair waaraan de nieuwe antennes moeten worden opgehangen. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag. Ook voorzien ze een stortvloed aan klachten van burgers over vermeende gezondheidsrisico's.

Zeker tien gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben volgens de krant in een consultatieronde hun ongenoegen geuit op voorgestelde wijzigingen in de telecommunicatiewet. Een belangrijke wijziging gaat over de verplichting aan lokale overheden om publieke ruimte en infrastructuur, zoals overheidsgebouwen, lantaarnpalen en stoplichten, in principe ter beschikking te stellen aan de telecomproviders wanneer die hier nieuwe antennes aan willen hangen.

De telecombedrijven relativeren de impact van de komst van 5G.

Bron: ANP MediaWatch / Het Financieele Dagblad