Gemeenten willen meer belasting innen

Gemeenten krijgen meer taken voor hun rekening. Als gevolg willen ze hun inkomstenbron zelf reguleren én verhogen. Voor de burger betekent dat: meer gemeentelijke belasting betalen.

Gemeenten zijn nu nog voornamelijk afhankelijk van het geld afkomstig van de Rijksoverheid. Door gemeenten het recht te geven de eigen belastingen te bepalen, kunnen ze meer grip krijgen op hun eigen inkomen.

Meer politieke betrokkenheid

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken staat hier positief in. Volgens hem kan de lokale regulering van belastingen de politieke betrokkenheid van de burgers groter maken. Want als er meer bevoegdheden bij de gemeente liggen, zal de burger eerder zijn stem laten gelden bij de lokale verkiezingen.

Belastingdruk moet gelijk blijven

Wel benadrukt de minister dat de belastingdruk als geheel niet mag toenemen: mensen moeten dus niet méér gaan betalen dan ze al doen. Plasterk, in de Volkskrant: 'Dat zou je kunnen doen door de inkomstenbelasting te verlagen en de verschuiving naar lokale belasting mogelijk te maken.'

Ter illustratie van een meer gemeentelijke beslissingsruimte geeft de minister als voorbeeld dat lokale partijen dan kunnen zeggen: 'We hebben liever dat het zwembad dichtgaat en dat we dan wat minder belasting betalen.' Daar kan dan over gedebatteerd worden, op lokaal niveau.

Gemeentelijke heffing doet meer pijn

Onderzoeker Arjen Schep van de Erasmus Universiteit vertelt in de Volkskrant dat gemeentelijke heffingen meer psychische pijn doen, doordat de heffing ervan expliciet is. Dit in tegenstelling tot de loonbelasting, die je nooit ontvangt doordat deze automatisch op je salaris wordt ingehouden.

Bron: de Volkskrant