Gerechtsdeurwaarders - Reactie Bureau Financieel Toezicht

21-10-18-BFT-reactie-gerechtsdeurwaarders-deurwaarder-website.png

In de uitzending van 18 oktober 2021 besteedde Radar aandacht aan de rol die gerechtsdeurwaarders spelen in het innen van geld voor discutabele bedrijven. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op de uitzending een reactie gegeven, die hieronder is te lezen. 

Een deurwaarder “moet” een vordering niet per se onderzoeken, zo is ook in de jurisprudentie van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wel naar voren gekomen. Hierbij een voorbeeld waarbij dat o.m. is besproken:

ECLI:NL:TGDKG:2016:107:

Vaste rechtspraak van de Kamer is dat bij een opdracht tot incasso van een vordering als de onderhavige tot uitgangspunt dient dat de gerechtsdeurwaarder mag afgaan op de gegevens die hij van zijn opdrachtgever ontvangt. Indien aan een gerechtsdeurwaarder een vordering ter incasso wordt voorgelegd en een debiteur daartegen bezwaren maakt, dient de gerechtsdeurwaarder die bezwaren te bespreken met zijn opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zich vervolgens op het standpunt stelt dat de vordering juist is, en dat de debiteur dient te worden gedagvaard mag de gerechtsdeurwaarder de behandeling voortzetten. Idem: ECLI:NL:TGDKG:2014:232

Verder is het volgens onze kennis en ervaring in het algemeen zo dat als blijkt dat er herhaaldelijk klachten over het bestaan van vorderingen van een bepaalde opdrachtgever worden ontvangen, een gerechtsdeurwaarder in de regel een gesprek aan zal gaan met de opdrachtgever en mogelijk afscheid neemt van die opdrachtgever. Dat mag ook van een zorgvuldige gerechtsdeurwaarder worden verwacht; zie ook art 1. en 2. van Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders:

1.       De gerechtsdeurwaarder gedraagt zich zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt

2.       De gerechtsdeurwaarder oefent zijn beroep zo uit dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in gevaar komen

Zie in dit kader ook de algemene toelichting op de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit, waarin onder meer staat:

Gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaar èn ondernemer. De gerechtsdeurwaarder moet zich door het ambt gebonden als zelfstandig ondernemer in de markt kunnen bewegen. Tegelijkertijd moeten opdrachtgevers en justitiabelen de best mogelijke garanties hebben dat de gerechtsdeurwaarder zorgvuldig, onafhankelijk en integer handelt. Het optreden van de gerechtsdeurwaarder wordt door opdrachtgevers, debiteuren en de rechter nauwlettend gevolgd.