Gezondheidsproblemen en extra kosten, woningcorporatie geeft nauwelijks gehoor

vochtprobleem_huurwoning-woningcorporatie-780.jpg

Bijna de helft van 8000 ondervraagde huurders bij woningcorporaties heeft klachten over de staat van hun woning. 80 procent geeft aan dat de problemen niet worden opgelost. De gevolgen voor bewoners zijn soms heftig: 30 procent meldt gezondheidsklachten, 71 procent heeft extra kosten vanwege het achterstallig onderhoud. Huurders voelen zich niet gehoord: 'Men is doofstom voor huurdersproblemen.'

Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 48 procent klachten over de huurwoning: 9 procent heeft in het verleden problemen ondervonden, 39 procent is op dit moment ontevreden over de staat van de woning.

Slechte isolering, vocht en schimmel

Het meest voorkomende probleem is slechte isolering (55%). 49 procent maakt melding van achterstallig onderhoud, 40 procent heeft last van vocht of schimmel in de woning. 29 procent is ontevreden over de hoogte van de huur en de bijkomende kosten. Bij de open antwoorden melden mensen niet minder heftige problemen: continue lekkage, geen raam in de huiskamer (en als dit er wel komt een huurverhoging van 25 euro per maand), scheuren in de muren, loslatend stucwerk, verzakkingen en rioolverstoppingen.

Knagen, piepen, rottende ratten tussen plafond en vloer
 

Veel mensen hebben een erg gehorig huis. Daarnaast laten sommigen weten dat de woningcorporatie weigert om energiebesparende maatregelen te nemen. Een kleine greep uit de overige, talloze reacties: 'Ik ben gezond en kan goed tegen kou, maar de verwarming aanzetten op de bovenverdieping heeft totaal geen zin. Het waait daar.' En: 'Rattenoverlast: 's nachts knagen, piepen, rottende ratten tussen plafonds/vloeren… vliegen… gat in riool.'

Wachten op (teleurstellende) reactie woningcorporatie

88 procent van degenen met problemen heeft hierover contact opgenomen met de woningcorporatie. Van die groep heeft bijna een vijfde geen reactie ontvangen. Degenen die wel een reactie ontvingen, kregen dat in 62 procent van de gevallen binnen 3 weken. Bij een kwart duurde dit langer dan 6 weken.

Pas toen ik er een huurcommissie-zaak van maakte, kwamen ze in beweging
 

91 procent is niet geheel tevreden over de reactie van de woningcorporatie. Van die groep is een derde niet helemaal tevreden, maar de grootste groep, twee derde, is dat helemaal niet. 

80% blijft met problemen zitten

Van alle deelnemers aan het onderzoek die met woonproblemen zitten, geeft bijna 80 procent aan dat de problemen niet zijn opgelost. Bij de 21 procent waarvan het probleem wel is opgelost, duurde dat in de meeste gevallen (60%) langer dan 6 weken.

Enkele voorbeelden uit de open antwoorden: 'Het heeft acht jaar (u leest het goed) geduurd eer dat de Alliantie een vochtprobleem in mijn huis heeft opgelost. Pas toen ik er een huurcommissie-zaak van maakte, kwamen ze in beweging.' En: 'Ik roep al 2 jaar een water lek te hebben in mijn meterkast(!!). Levensgevaarlijk natuurlijk'

Gezondheidsklachten door problemen met huurwoning

30 procent van de ondervraagden die problemen hebben (gehad) geeft aan gezondheidsklachten te hebben gekregen door problemen met de huurwoning. De groep die heeft aangegeven last te hebben van vocht of schimmel steekt hier bovenuit, daarvan geeft 45 procent aan gezondheidsklachten te hebben gekregen.

Veel mensen noemen hoesten, een droge keel, een verstopte neus, ademhalingsproblemen en longproblemen. Mensen melden dat hun kinderen astma hebben gekregen, of dat hun eigen klachten erger zijn geworden. 'Schimmel in de badkamer moet ik volgens hun gewoon elke keer behandelen. Ondertussen 2 kinderen met luchtwegproblemen en ik zelf ook.'

Alle schimmel is mijn fout, "ik ventileer niet voldoende"
 

In de toelichtingen schrijven mensen niet alleen over lichamelijke klachten, maar ook over stress en zelfs depressie vanwege de welles-nietes-strijd met de woningcorporatie, en de zorgen of zij bijkomende kosten wel kunnen betalen: 'Met name psychologische stress, krijg het financieel niet meer rond, betaal me vanwege slechte isolatie scheel aan energie, elk jaar de maximale huurverhoging terwijl onderhoud achterblijft. Ik zit in de bewonerscommissie alhier en we vertegenwoordigen 446 woningen van Vestia, maar het is vechten tegen de bierkaai. Men is doofstom voor huurdersproblemen.'

Kosten door achterstallig onderhoud niet vergoed

Problemen met de woning zorgen bij 71 procent van de ondervraagden voor extra kosten. In de meeste gevallen (bij 47%) gaat het om stookkosten. Bij 28 procent komen de kosten voort uit onderhoud voor eigen rekening. 11 procent heeft extra ziektekosten. 

Nog geen 1 procent heeft deze kosten volledig vergoed gekregen. Een kleine 5 procent kreeg een gedeeltelijke compensatie. Veruit de grootste groep, 95 procent, ontving niets. Overigens heeft ook niet iedereen erom gedacht om zelf compensatie te vragen: 64 procent heeft hierover niet aan de bel getrokken. 36 procent deed dat wel.

Over het onderzoek naar woonproblemen
Bijna 8.000 (7.865) huurders bij woningcorporaties vulden tussen 18 november 2019 en 31 januari 2020 onze vragenlijst in. De top 6 woningcorporaties onder de deelnemers is:

  1. Ymere (3% - 241 mensen)
  2. Vestia (3% - 234 mensen)
  3. De Alliantie (3% - 227 mensen)
  4. Eigen Haard (3% - 204 mensen)
  5. Portaal (2% - 180 mensen)
  6. Woonzorg Nederland (2% - 126 mensen)

2 procent weet niet van welke woningcorporatie de woning wordt gehuurd.

Ook je mening geven?
Wil je ook meedoen aan de onderzoeken van Radar? Meld je aan voor het Radar Testpanel via de intake-vragenlijst. Je krijgt dan gemiddeld 2 keer per maand een uitnodiging om deel te nemen; je beslist altijd zelf of je meedoet of niet. Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden aan het Radar Testpanel.

Bekijk het item dat Fons maakt over huurders die woningcorporatie Vestia in de kou laat staan.