Gezondheidsraad: 'Boosterprik voor 60-plussers'

Boosterprik60+.jpg

Mensen vanaf 60 jaar krijgen een extra prik tegen corona, als het aan de Gezondheidsraad ligt. Het inenten moet beginnen bij de oudste mensen van deze groep. Er zijn volgens de raad 'aanwijzingen' dat bij oudere gevaccineerden de bescherming van de reeds toegediende prikken afneemt.

Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen (verpleeghuizen, woonzorgcentra, en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking), komen in de visie van de raad in aanmerking voor zo'n boostervaccin. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe. Er wonen veelal senioren en er bestaan meer kansen op het doorgeven van een besmetting en op een ernstig ziekteverloop.

Mensen vanaf 60 jaar bereiken iets minder hoge bescherming dan jongere leeftijdsgroepen

De raad heeft wel vastgesteld dat de al gegeven vaccins 'in de algemene bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte'. Maar mensen vanaf ongeveer 60 jaar bereiken na de eerste prikken toch een iets minder hoge bescherming dan jongere leeftijdsgroepen, zegt de raad in een advies aan de gezondheidsminister.

Tevens hebben zij een grotere kans dat de ziekte ernstig uitpakt. 'Inmiddels zijn er ook aanwijzingen dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname bij hen iets sneller afneemt dan bij jongere leeftijdsgroepen', zegt de raad.

Infecties in samenleving nemen toe

En daar komt dan nog bij dat de infecties in de samenleving toenemen, verklaart de raad mede het advies. De Gezondheidsraad ziet 'op basis van recente studies' geen aanleiding om andere groepen een boostervaccin aan te bieden. 'Er zijn geen aanwijzingen dat de bescherming van Covid-19-vaccins tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname bij hen tekortschiet, ongeacht het gebruikte vaccin.'

Uitzondering zijn mensen met een gemankeerd immuunsysteem, maar die krijgen nu al een derde prik aangeboden.

Boosterprik met Pfizer/BioNTech en Moderna

Voor de boosterprik worden Pfizer/BioNTech en Moderna aanbevolen door de raad, ongeacht het vaccin dat eerder is gebruikt. De nieuwe prikken moeten minstens zes maanden plaatshebben na de laatste dosis van de eerste vaccinaties.

Update

80-plussers die in staat zijn naar een GGD-locatie te komen, kunnen daar vanaf 6 december een boostervaccinatie krijgen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen die prik zo snel mogelijk aangeboden. Dat meldt de landelijke koepel GGD GHOR dinsdagavond.

Vanaf januari zijn mensen tussen 60 en 80 jaar oud aan de beurt, waarbij de oudsten als eerste een uitnodiging krijgen. Die uitnodiging krijgen alle 60-plussers toegestuurd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarna kunnen zij met een landelijke afsprakenlijn bellen om een plek en datum te kiezen.

Het kabinet nam het besluit om deze groepen mensen een boosterprik aan te bieden nadat de Gezondheidsraad eerder op de dag een advies met een dergelijke strekking had gegeven.

Alleen de mRNA-vaccins, van Pfizer/BioNTech en Moderna, worden gebruikt voor de boosterprik. Welke van de twee iemand krijgt, is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locatie. Daar is volgens GGD GHOR geen vrije keuze in.

Update

Nadat 80-plussers en mensen tussen de 60 en de 80 jaar een boosterprik hebben gehad, kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op een persconferentie over corona. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen al "zo snel mogelijk" een prik aangeboden.

Eerder toedienen is volgens De Jonge niet mogelijk. 'De actie wordt nu voorbereid.' Volgens hem moeten de instellingen die de prikken toedienen hier nog veel voor regelen.

Door binnenkort te beginnen met het toedienen van boosters, wil De Jonge het moment voor zijn 'dat het daadwerkelijk noodzakelijk wordt'. De minister wil de keuze voor het halen van een boosterprik bij de burger laten, ook omdat het op dit moment nog niet nodig is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Jonge zegt dat de bescherming van gevaccineerden afneemt en dat een derde prik de werking van het vaccin kan versterken. Er is volgens hem nu nog geen sprake van dat de bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname al zichtbaar afneemt.

Bron: ANP