GGD waarschuwt voor besmette ratten en muizen

Het hantavirus is aan een opmars bezig in de regio Twente. De GGD waarschuwt voor infectieziekten die verspreid worden via ratten en muizen.

In Twente zijn er zijn al tien meldingen van het hantavirus binnengekomen. De rest van het land ondervindt ook hinder van de beestjes. Inmiddels is er zelfs een landelijk meldpunt voor ratten geopend. Dat meldt HP/de Tijd.Hantavirus

Wilde knaagdieren kunnen infecties zoals het hantavirus en de ziekte van Weil verspreiden. Mensen worden ziek door een beet of via uitwerpselen van de dieren. Besmetting van mens op mens is volgens de GGD zeldzaam.Meer overlast door zachte winter

De rosse woelmuizen die veel in Twente leven zijn dragers van het hantavirus. 'Door de goede omgeving en zachte winter hebben we meer mensen die zich melden met overlast van deze muis', vertelt een verpleegkundige aan RTV Oost.

Meldpunt


Meldpunt

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) is een meldpunt voor rattenoverlast gestart. Hier kunnen particulieren en bedrijven melding maken van overlast.

De vereniging verwacht dat op meer plaatsen in Nederland mensen last ondervinden van ratten. Dit komt volgens de NVPB door de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen.

Bron: HP/de Tijd