background branding

GGZ adviseert behandelgegevens niet te delen

ggznederlandnietdatadelen780.jpg

GGZNederland, de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, adviseert haar leden bepaalde behandelgegevens, zogenoemde ROM-data, voorlopig niet door te sturen naar de SBG, een kenniscentrum dat de kwaliteit van de zorg wil verbeteren door duidelijkheid over het effect van behandelingen.

De ROM-gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden, maar door een nieuwe interpretatie en uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens is de bescherming daartegen officieel niet meer voldoende. 'Sinds deze uitspraak kunnen de ROM-data als persoonsgegevens worden gezien en deze mogen alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is.'

'Privacy patiënt garanderen'

GGZ-Nederland heeft haar leden geadviseerd 'voortvarend door te gaan met ROMMEN', maar de aanlevering aan SBG op te schorten tot de verantwoordelijke minister met een wettelijke regeling is gekomen. 'Deze regeling moet de privacy van de patiënt garanderen en het mogelijk maken dat zorgaanbieders en professionals in een veilige omgeving kunnen leren en verbeteren.'

Sommige zorgverleners en patiënten zijn tegen het verplicht aanleveren van ROM-gegevens.

Bron: ANP

Meer over