Gratis WOZ-bezwaar? Bedrijven strijken gemeentegeld op

woz-bezwaarmaken_780.jpg

Ook als je al lang en breed een koopwoning in je bezit hebt, kan de gekte op de huizenmarkt je geld kosten. De WOZ-waarde is namelijk onlangs weer bekendgemaakt, en als de waarde van je woning gestegen is, betaal je meer belasting. Je kunt bezwaar maken. Dat kun je kosteloos zelf doen, maar er zijn ook veel bedrijfjes die aanbieden dit gratis voor jou te regelen. Gratis? Echt? Ze verdienen er natuurlijk wél aan: veel mensen blijken niet te weten dat de gemeente deze kosten vergoedt. Voor die paar tientjes die het jou aan belasting bespaart, betaalt de gemeente soms honderden euro's uit de gemeentekas aan dit soort bedrijfjes. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat wie zelf bezwaar maakt, veel vaker succes heeft.

Ruim 11.000 mensen met een koopwoning (11.610) vulden onze vragenlijst in. Bij 90 procent is de nieuwe WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021) bekend. 61 procent doet daar verder niets mee, maar 14 procent heeft bezwaar gemaakt en nog eens 7 procent is dat van plan. 18 procent weet nog niet of ze bezwaar gaan maken of niet. In totaal heeft 44 procent van de respondenten met een koopwoning nu of in de afgelopen 5 jaar bezwaar gemaakt tegen hun WOZ-waarde.

27% verhoging in 1 jaar vind ik te veel om geen bezwaar tegen te maken
- Deelnemer aan het WOZ-onderzoek

'Ik probeer het gewoon'

98 procent van de ondervraagden maakte bezwaar omdat zij het vastgestelde bedrag omlaag wilden hebben; een lagere waarde betekent immers een lagere belastingaanslag. In sommige gevallen is een hogere WOZ-waarde juist gunstig, bijvoorbeeld als je gebaat bent bij een hogere marktwaarde van je huis omdat je deze wil verkopen.

Wat heb ik aan overwaarde? Ik ga/kan/wil niet verhuizen maar gewoon doodgaan in mijn woning... Als dat mag van de overheid…
- Deelnemer aan het WOZ-onderzoek

Twee derde (68%) van de bezwaarmakers geeft aan dat zij (vrij) zeker weten dat het bedrag niet goed is ingeschat. Ruim een kwart (27%) weet het niet zeker, maar probeert het gewoon. Hetzelfde geldt voor nog eens 5 procent die (vrij) zeker weet dat het vastgestelde bedrag eigenlijk wel klopt.

Wie geen bezwaar maakt, of daar voor dit jaar nog over twijfelt, doet dat in de meeste gevallen (56%) omdat ze denken dat de waarde wel (ongeveer) klopt. 11 procent denkt dat hun WOZ juist gunstig uitvalt. Een kwart (24%) vindt het te veel gedoe, en 10 procent weet niet hoe het moet. 7 procent wil er geen kosten voor maken – wat eigenlijk een ongegrond argument is, want bezwaar maken is gratis.

Dit kost alle inwoners geld

'Het bedrag is verlaagd. Als ik zie wat het de gemeente kost om dit aan te passen, en ik zie welk klein financieel voordeel dit heeft, wil ik de gemeente, en de gemeenschap niet nog een keer deze kosten laten maken. Uiteindelijk betalen alle Urkers hier ook weer voor, dus ik zelf ook weer. Daarom geen bezwaar meer gemaakt.

- Deelnemer aan het WOZ-onderzoek, maakte eerder wel bezwaar via een bedrijf maar ziet daar nu vanaf.

Bezwaar uitbesteden kost belastinggeld

60 procent maakt zelf bezwaar. Zij geven aan dat ze weten hoe het moet (55%), dat zij het graag zelf uitzoeken (27%) en dat het sneller is als zij het zelf doen (19%). 14 procent geeft aan dat zij zelf bezwaar maken omdat ze de gemeente niet financieel willen benadelen. Hoe zit dit, want de meeste mensen proberen toch een lagere WOZ te krijgen zodat ze minder geld hoeven af te dragen aan de overheid?
 
Waarschijnlijk weten deze mensen dat het de gemeente geld kost wanneer je een bedrijf of tussenpersoon inschakelt om bezwaar voor jou te maken. De bedrijven die hun diensten gratis aan jou aanbieden, werken natuurlijk niet voor niets: zij worden door de gemeente betaald. Van belastinggeld dus. De gemeente vergoedt deze kosten zodat burgers niet op kosten worden gejaagd. Hieronder een rekenvoorbeeld:

Rekenvoorbeeld: €137 voordeel kost €600 belastinggeld

Wat levert het op als je WOZ-waarde omlaag gaat?

Een rekenvoorbeeld: Je hebt een woning van 225.000 in Almere. Als je WOZ-waarde met 25.000 euro omlaag gaat, bespaar je dat jaar:

  • 25,23 euro OZB (tarief: 0,1009%)
  • 112,50 euro aan eigenwoningforfait (tarief: 0,45%)

De WOZ-waarde kan ook van invloed zijn op waterschapsbelastingen, maar dat verschilt per gemeente. In Almere is dit niet het geval.

Totale besparing is hierbij dus 137,73 euro in dat jaar, en als je het bezwaar via een bureau indient kost het de gemeente vaak meer dan 600 euro om het te verwerken.

'Dit voelt helemaal verkeerd!'

'Dat de gemeente bezwaar maken tegen de WOZ-waarde financiert, is nieuw voor mij. Dit voelt helemaal verkeerd! En daardoor moeten degenen die geen bezwaar maken wellicht meer betalen?!'

- Deelnemer aan het WOZ-onderzoek

We vroegen alle woningbezitters die deelnemen aan ons onderzoek of zij wisten dat het inschakelen van een bedrijf om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde de gemeente (belasting)geld kost. 58 procent laat weten dat zij hiervan op de hoogte zijn, 42 procent wist dit nog niet. Opvallend genoeg is het percentage mensen dat ervan op de hoogte is onder de bezwaarmakers die een bedrijf inschakelen hoger (76%) dan onder degenen die het zelf doen (64%). De wetenschap dat je voor een paar tientjes persoonlijke winst soms wel honderden euro's belastinggeld verbruikt, weerhoudt ruim driekwart van de mensen blijkbaar niet om alsnog een bedrijf in te schakelen.

'Zelf kom je er niet door bij de gemeente'

'Ik weet dat het de gemeente belastinggeld kost, maar neem je zelf contact met ze op over de WOZ-waarde dan word je gewoon weggestuurd of ze bellen niet terug. Met iemand inschakelen die de weg weet, kom je er wel door. Dus eigen schuld dat het dan geld kost.'

- Deelnemer aan het WOZ-onderzoek

Van alle bezwaarmakers doet 40 procent dat via een bedrijf of tussenpersoon. Dat doen zij omdat het gratis is (46%) en omdat het bedrijf zich aanbiedt (45%). 41 procent laat een bedrijf bezwaar maken omdat dat het gemakkelijkst is (41%). Bedrijven die door meerdere mensen genoemd worden zijn: Eerlijke WOZ, Previcus, Bezwaarmaker.nl, WOZMeldpunt, WOZwet.nl, WOZ-Consultants en Vastelastenbond.

Vaker succes bij zelf bezwaar maken

Maakt het voor het resultaat uit of je zelf bezwaar maakt, of dat een bedrijf of tussenpersoon dat voor jou doet? Als we naar de resultaten kijken, zit er een groot verschil in de uitkomsten tussen deze twee groepen. Van wie zelf bezwaar maakte, werd bij 52 procent de WOZ-waarde aangepast. Dat is bijna twee keer zo vaak als bij degenen die voor het bezwaar een bedrijf inschakelden. Van deze groep zegt slechts 28 procent succes te hebben gehad, 42 procent had geen succes, en 31 procent wacht nog op een uitkomst. Bij degenen die zelf bezwaar hebben gemaakt had 35 procent geen succes en wacht 14 procent nog op een resultaat. Degenen die aangeven dat het sneller is om het zelf te doen, lijken daarmee in hun idee bevestigd.

'In één telefoontje zelf geregeld'

'Wij hebben geen kosten gemaakt door rechtstreeks met de gemeente te bellen. Binnen 2 dagen ging de WOZ-waarde met €23.000,00 omlaag. Kostte ons 1 telefoontje en 10 minuten tijd. Snel verdiend dus. Onze dochter daarop gewezen met voor haar hetzelfde resultaat.'

- Deelnemer aan het WOZ-onderzoek

Om een duidelijker beeld te scheppen van de resultaten, hebben we ook gekeken naar de uitkomsten van de afgelopen 5 jaar, zonder de respondenten die dit jaar bezwaar hebben gemaakt. Een groep dus waarvan de meeste resultaten inmiddels bekend zijn. Ook dan blijkt dat mensen die zelf bezwaar hebben gemaakt veel vaker succes hebben, namelijk 56 procent, dan degenen die dat via een bedrijf of tussenpersoon hebben gedaan, waarbij 37 procent succes had.

Het verschil tussen de WOZ-waarde voor en na het bezwaar loopt gelijker op. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, levert dat via een bedrijf net wat vaker een groter verschil op. Bij 74 procent van degenen die zelf bezwaar maken wordt de woningwaarde tot 25.000 euro aangepast, 26 procent zit daarboven. Bij degenen die een bedrijf inschakelen wordt de woningwaarde bij 70 procent tot 25.000 euro aangepast, 30 procent zit daarboven.

Meer informatie over dit onderwerp in de uitzending van Radar over WOZ-bezwaar. Die kosten gemeenten miljoenen, maar hoeveel levert het jou op?

Over het onderzoek naar WOZ-bezwaar

De vragenlijst over bezwaar maken tegen je WOZ-waarde is tussen 11 en 17 maart 2022 ingevuld door 11.610 mensen met een koophuis. Het overgrote deel is lid van het Radar Testpanel, een groep van tienduizenden consumenten met een diverse achtergrond qua verspreiding over het land en opleidingsniveau. Wil je ervaringen laten meetellen? Meld je aan voor het testpanel, dan sturen wij je voortaan zo'n twee keer per maand een uitnodiging voor onze onderzoeken.