Griepepidemie: waarom vaak in de winter? En wanneer wordt de piek verwacht?

griep-vragen-07-01-2020-780.jpg

Waarom is er vaak een griepepidemie juist in de wintermaanden? Wanneer wordt dit jaar het 'piekmoment' verwacht? En: wanneer behoor je tot de risicogroep en moet je extra alert zijn?

Zorgnu (overgenomen door Radar) spreekt met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Waarom zijn er in de wintermaanden vaak meer griepgevallen?
'Er is nu eenmaal een griepseizoen in de wintermaanden, waarin het virus actiever is', legt het RIVM uit. 'We kruipen dichter bij elkaar, en besmetten elkaar zo sneller.'

Hoe kun je de griep verspreiden?
De virussen die griep en verkoudheid veroorzaken kunnen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Verspreiding van die virussen gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten, en waar de ventilatie slecht is, aldus het RIVM.

Virussen kunnen ook worden overgedragen via de handen en via voorwerpen. Het RIVM geeft een voorbeeld: je hoest in je hand en raakt dan de deurklink aan. Pakt iemand die deurklink vervolgens vast, en raakt daarna mond, neus of ogen aan, dan kan hij besmet worden.

Kortom: goede hygiëne kan voorkomen dat je ziek wordt of anderen ziek maakt.

Je kunt het griepvirus al overdragen op de dag vóór de ziekteverschijnselen beginnen, waarschuwt het RIVM. Heb je een verkoudheid dan ben je besmettelijk vanaf het moment dat je klachten krijgt.

Wanneer wordt dit jaar het piekmoment verwacht?
RIVM: 'Daar is nu nog niks over te zeggen.' Als je kijkt naar de cijfers van het instituut Nivel, die griepgevallen bijhoudt, zitten we nu nog flink onder de epidemiegrens (let op: de meest recente cijfers gaan over de laatste week van 2019!). Meestal wordt die grens gehaald, ergens in de maanden november tot en met februari, aldus het RIVM.

Op de website van het Nivel kun je de actuele stand van zaken bekijken.

Welke mensen vallen in de risicogroep?
Mensen die het risico lopen dat de griep uitgroeit tot een ernstiger ziekte moeten extra alert zijn. Dat zijn om te beginnen mensen van zestig of ouder. Volgens het RIVM hebben zij een 'iets minder actief afweersysteem'. Maar ook longpatiënten en hartpatiënten, en mensen die om welke reden dan ook een lagere weerstand hebben vallen onder de risicogroep.

Meer over