Griepprik

Het Geneesmiddelenbulletin heeft in zijn oktobernummer aandacht besteed aan de werkzaamheid en effectiviteit van de griepprik. Hieronder vindt u een samenvatting van het artikel.

Hier vindt u de brief die de Gezondheidsraad heeft gestuurd naar de Minister van Volksgezondheid over de griepprik.