Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid - Reactie ministerie VWS

vws-reactie-groeiremmers-01032021.jpg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gereageerd op ons item 'Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid, wat wisten medici?' van 22 februari 2021. De reactie van het ministerie lees je hieronder. 

'Het is verschrikkelijk voor vrouwen als ze verminderd vruchtbaar zijn geworden door het gebruik van dit medicijn. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) houdt toezicht op de kwaliteit, werking en veiligheid van geneesmiddelen. Sinds 2012 wordt er gewaarschuwd in de bijsluiter voor een mogelijk effect op de vruchtbaarheid. De behandeling kent strikte voorwaarden en dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een arts. Daarbij is het belangrijk dat de arts en patiënt het mogelijke effect op de vruchtbaarheid bespreken. Het CBG gaat in gesprek met de beroepsvereniging van endocrinologen om dit risico nogmaals goed onder de aandacht te brengen. Als vrouwen zich zorgen maken over de bijwerking van dit medicijn, kunnen zij dit bespreken met hun (huis)arts. Overigens zijn de IVF-vergoedingsregels als volgt: vanuit het basispakket worden de eerste drie IVF-pogingen vergoed voor vrouwen tot 43 jaar. Elke vrouw die hiervoor een medische indicatie heeft, heeft hier recht op, ongeacht de reden voor verminderde vruchtbaarheid.'