Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid - Reactie SP

sp-reactie-groeiremmers.jpg

Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP heeft schriftelijk gereageerd op ons item 'Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid, wat wisten medici?' van 22 februari 2021.

De reactie van Van Gerven lees je hieronder.

Bent u voor het verruimen van de vergoedingsregels van IVF voor deze vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn geworden door de hormonen die ze kregen voorgeschreven door hun arts?

Ja. Vrouwen hebben in het volste vertrouwen dit middel gebruikt zonder op de hoogte te zijn van de impact op hun vruchtbaarheid. Mochten zij een kinderwens hebben, dan moet de vergoeding van de IVF-behandeling verruimd worden. We moeten voorkomen dat vrouwen dubbel moeten boeten voor het gebruik van deze hormonen: eerst met hun vruchtbaarheid, vervolgens via de extra kosten voor IVF-behandelingen.

Bent u voor het vergoeden en aanbieden van een onderzoek voor jonge vrouwen die nog geen kinderwens hebben, maar zich nu grote zorgen maken of zij mogelijk wel vruchtbaar zijn?

Ja. Zelfs voor wie op het moment geen kinderwens heeft, heeft recht te weten of en zo ja, in hoeverre de hormonen hun vruchtbaarheid hebben aangetast. Het kan rust geven hier meer over te weten. Ook vroegtijdig aan de overgang beginnen kan erg traumatiserend zijn voor vrouwen, al helemaal als dit had kunnen voorkomen. Vrouwen moeten maximaal gefaciliteerd worden bij hun zoektocht naar vragen.

Vindt u het verantwoord dat deze behandeling nog steeds wordt voorgeschreven?

Nee. Ondanks dat het voorschrijven van deze hormonen al sterk is afgenomen nadat deze bevindingen bekend werden, is het onverteerbaar dat dit middel nog steeds wordt voorgeschreven aan lange meisjes. Met het voorschrijven van deze behandeling ging vooral een boel seksisme gepaard: het idee dat vrouwen niet boven mannen uit horen te torenen. We leven inmiddels in 2021, het zou nu wel klaar moeten zijn met zulke seksistische ideeën. Vrouwen en meisjes wordt helaas nog vaak bedoeld en onbedoeld bijgebracht dat zij zich moeten schamen voor hun lichaam, dat ze niet te veel ruimte moeten innemen, dat ze bescheiden dienen te zijn. Het blijven aanbieden van deze behandeling houdt in fysieke en maatschappelijke zin vrouwen klein.

Vindt u dat er preventieve screening moet plaatsvinden voor deze vrouwen die niet alleen kampen met verminderde vruchtbaarheid, maar ook met andere (mogelijk) bijwerkingen zoals hormoongerelateerde kanker, endometriose, frozen shoulder en diverse gewrichtsklachten?

Ja. Hoe eerder we bepaalde klachten kunnen detecteren, hoe beter we langdurige klachten kunnen beperken. Dit kan veel leed voorkomen.

Vindt uw partij dat er wetenschappelijk onderzoek zou moeten plaatsvinden om alle bijwerkingen in deze groep te analyseren en in kaart te brengen?
 
Ja. Vrouwen moet de mogelijkheid worden geboden hieraan mee te werken als zij dat willen.