Groene aanslagreiniger - reactie NVWA

Nvwa Logo

Radar besteedt tijdens de uitzending van 8 april 2024 aandacht aan de gevaren van groene aanslagreiniger voor je huisdier. Radar vroeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA om reactie 

  • Herkent de NVWA dat er biociden tegen groene aanslag te koop zijn die geen officiële toelating hebben voor de Nederlandse markt?

Het kan voorkomen dat er biociden op de markt worden aangeboden zonder toelating. Daarom voert NVWA regelmatig controles uit. We reageren op meldingen en kiezen risico gericht biociden uit waarbij we ook analyses van RIVM en NVIC meewegen. Over het algemeen prioriteren wij onze controles naar risico’s voor de mens. 

  • Zo ja, hoe vaak hebben jullie hierop gehandhaafd?

Sinds 2018 heeft de NVWA 2x handhavend opgetreden bij meldingen over niet toegelaten groene aanslagreiniger.

  • Wat zijn de gevolgen voor een bedrijf als ze een niet-toegelaten biocide verkopen?

De handel in niet-toegelaten middelen moet dan worden gestaakt en het bedrijf krijgt een boete opgelegd.

  • Hoe is het mogelijk dat deze biociden, ondanks dat ze niet officieel zijn toegelaten, te koop zijn?

Zie de eerste vraag.

  • Hoe actief controleert de NVWA of biociden tegen groene aanslag op de Nederlandse markt wel zijn toegelaten?

De NVWA houdt zoveel mogelijk risicogericht toezicht. Dat betekent dat we vooral daar toezichthouden waar de risico's voor de consument het grootst zijn en waar het toezicht de meeste impact heeft. De NVWA heeft, vanwege haar risicogerichte werkwijze, de afgelopen jaren toezicht gehouden op groene aanslagreinigers middels meldingen die de NVWA had ontvangen over deze productgroep.

  • Sinds 2018 moet er een waarschuwing op groene aanslagreinigers staan die een gevaar kunnen vormen voor huisdieren. Klopt het dat jullie verantwoordelijk zijn voor de handhaving hierop?

Ja, de NVWA houdt toezicht op biociden bestemd voor niet-professioneel gebruik. De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) houdt toezicht op biociden bestemd voor professioneel gebruik.

  • Zijn jullie net als Radar biociden tegengekomen zonder zo’n waarschuwing?Zo ja, hoe vaak?

De NVWA heeft tot dusver nog geen meldingen ontvangen over het ontbreken van de waarschuwingszin op een etiket m.b.t. de veiligheid van dieren. NB. Vanaf 2018 t/m 2 april 2024