background branding

Grootste stijging huurprijzen sinds 2014

huurstijging .jpg

De huurprijzen lagen in juli van dit jaar gemiddeld drie procent hoger dan een jaar eerder. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste jaarlijkse stijging sinds 2014.

Het statistiekbureau onderzocht zowel de prijzen van sociale huurwoningen als die in de vrije sector. De huurprijzen in de laatste categorie stegen in een jaar tijd het hardst, met 3,8 procent. Bewoners van een sociale huurwoning betaalden gemiddeld 2,6 procent meer. De cijfers gaan over de huurprijsontwikkeling met en zonder bewonerswissel. Op het moment dat een woning een nieuwe huurder krijgt, mag de verhuurder de huurprijs namelijk verhogen. Daarom is de groei in huurprijs sterker als bewonerswisseling wordt meegerekend.

Woonbond reageert

De Woonbond maakt zich zorgen over de toename. ‘Dat is zorgwekkend, aangezien de hogere huur gepaard gaat met een hogere energierekening. Wonen wordt bij elkaar voor huurders dus rap duurder’, aldus de belangenvereniging voor huurders.

Stijging per provincie

Van de vier grote gemeenten zijn de huurprijzen in Amsterdam het sterkst gestegen. Bewonerswisseling meegerekend, steeg de huur in de hoofdstad met gemiddeld 3,6 procent. De gemeente Utrecht volgt met 3,5 procent. Van de provincies stegen de prijzen het hardst in Noord-Holland (3,4 procent). In Drenthe en Friesland was de stijging met 2,5 procent het meest beperkt.

Aanpassing huurbeleid

Het huurbeleid is per 1 juli van dit jaar aangepast. In tegenstelling tot in 2021 mogen de prijzen voor sociale huurwoningen verhoogd worden. Dit gebeurt volgens een vast bedrag, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Voor vrijesectorwoningen is de huurverhoging in 2022 begrensd tot de gemiddelde inflatie van december 2020 tot en met november 2021, plus 1 procentpunt. Dit betekent dat de huurprijzen voor zittende bewoners met maximaal 3,3 procent mogen worden verhoogd. De effecten van de huidige hoge inflatie zijn dus nog niet zichtbaar in deze cijfers.

Woonbond wil eerdere huurverlaging

De Woonbond wijst erop dat eerder met corporaties en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is afgesproken dat ruim 500.000 hurende huishoudens met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen in 2024. Dat is volgens de huurdersbelangenvereniging niet voldoende. De bond wil dat de huren ook volgend jaar al omlaag gaan en de huurtoeslag stijgt. 'Alle zeilen moeten bij om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje onder gaan', zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels die ervoor pleit dat de huurverlaging ook voor de commerciële sector gaat gelden.

Aanvullende maatregelen

De belangenvereniging vindt dat het kabinet met aanvullende maatregelen moet komen om te voorkomen dat huurders een hoge huur blijven betalen voor slecht geïsoleerde woningen. Zo wil de Woonbond dat enkelglas voortaan als een gebrek wordt gezien aan de woning. 'Dit zorgt ervoor dat het vervangen van enkelglas onder de onderhoudsplicht valt van de verhuurder. Huurders kunnen dit dan afdwingen. Doet de verhuurder dat niet, dan betekent dat huurverlaging tot de onzuinige ruiten zijn vervangen', zegt de Woonbond.

Bron: ANP