background branding

Heb je een BKR-registratie van ING? Dan kom je er nauwelijks vanaf

ING geeft je een negatieve registratie bij het BKR als je een lening niet netjes betaalt - zoals elke bank. Maar ING pakt je daarbij veel hardvochtiger aan dan andere banken. Ze weigert je registratie te verwijderen nadat je je betaalprobleem hebt opgelost en deelt onnodig vaak de strengste soort registratie uit. Door die registratie maakt de bank het je bijna onmogelijk om een hypotheek of ander soort lening te krijgen. Waarom gedraagt ING zich zo? 

In de slop

Het begon met een boor, een draaibank en wat andere apparaten. Met een lening van zo’n 35.000 euro bij de ING kocht ‘Erik’ (echte naam bekend bij de redactie) machines voor zijn technische bedrijf. Maar het bedrijf raakte in het slop na de kredietcrisis van 2008. Kort daarna kwam Eriks vrouw ook nog eens te overlijden.

Hij miste betalingen, dus ING stuurde een incassobureau op hem af. Bovendien gaf de bank hem een negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), waarmee ze andere kredietverstrekkers waarschuwde om Erik niet zomaar een nieuwe lening te geven. 

Er werd een betalingsregeling afgesproken: Erik ging extra parttime werken als leraar zodat hij elke maand 250 euro kon afbetalen. Dat deed hij acht jaar lang, tot hij de lening eindelijk afloste in 2020. 

Lening afgelost, maar BKR-registratie blijft een probleem

Hij had inmiddels een nieuwe liefde gevonden met wie hij samenwoonde, maar ze moesten binnen een paar maanden hun huurhuis uit. Als ze ooit nog iets samen wilden kopen, was dit het moment. ‘Ik was bijna pensioengerechtigd, dus ik heb op een gegeven moment gezegd: als we het nu niet doen, dan lukt het niet meer,’ zegt Erik. 

Alleen konden ze geen hypotheek krijgen zolang Erik een negatieve BKR-registratie had. En zo’n registratie blijft standaard vijf jaar staan nadat je je betaalproblemen bij een lening hebt opgelost. 

Heb jij een registratie bij ING? Gebruik dit stappenplan

De Stichting Onterechte BKR-registratie van Meester Frank Visser en jurist Deepak Thakoerdien heeft een stappenplan met een voorbeeldbrief opgesteld om je BKR-registratie bij ING te verwijderen. Als je het oneens bent met je BKR-registratie of met de werkwijze van je kredietverstrekker, dan kun je je verhaal ook delen met de Stichting Onterechte BKR-registratie en met de redactie van Radar.


ING vindt belang Erik niet groot genoeg

Erik verzoekt ING dus om de registratie eerder te verwijderen. Hij heeft zijn geldzaken immers al jaren op orde en heeft haast om een hypotheek te krijgen. 

Als je zo’n verwijderverzoek indient, hoort je kredietverstrekker jouw belang af te wegen tegen het algemene belang dat mensen geen leningen krijgen die ze niet kunnen dragen. Een BKR-registratie is namelijk bedoeld om daartegen te waarschuwen.

Het belang van Erik is niet groot genoeg, vindt ING, het antwoord is nee. Dus hij vraagt het nog een keer, met juridische ondersteuning. Weer zegt de bank nee.  Dat zegt ING wel vaker. Véél vaker. 

Honderden klachten bij Stichting Onterechte BKR-registratie

Van de laatste honderd verwijderverzoeken die het juridisch bureau Dynamiet Nederland indiende bij ING, wees de bank er maar liefst 94 af. Andere banken wezen ongeveer dertig van de honderd verzoeken af. Een drievoudig verschil. 

Dezelfde scheve verhouding blijkt uit de klachten die binnenkwamen bij de Stichting Onterechte BKR-registratie, na de Radar-uitzending van 3 april over het BKR. Van de 1386 meldingen gaan er 735 over ING, oftewel 53 procent. De meest gehoorde klacht: ING weigert BKR-registraties te verwijderen. 

'ING bijzonder hardvochtig'

Vijf juristen die elk tientallen tot honderden BKR-dossiers hebben behandeld, bevestigen dat ING bijzonder hardvochtig is. ‘ING steekt er met kop en schouders bovenuit, in negatieve zin,’ zegt jurist Astrid Rensen van AR Solutions. ‘Het lijkt voor ING niet uit te maken hoe schrijnend iemands situatie is, of hoe goed iemand zijn verplichtingen is nagekomen en zijn situatie heeft opgelost. Er volgt vrijwel altijd een standaardafwijzing.

‘ING is eigenlijk de enige bank in Nederland die zo weinig verzoeken toewijst. Alle andere banken maken in ieder geval een belangenafweging,’ stelt advocaat Tine Notenboom. Dat wordt beaamd door advocaat Martijn Foolen, op basis van de 150 BKR-dossiers die hij jaarlijks behandelt. Een andere advocaat bevestigt het beeld, maar wil anoniem blijven omdat hij ING nog vaak in de rechtszaal moet zien. Ook advocaat Jeroen Veldhuis heeft de ervaring dat ING geen objectieve afweging maakt en vooral antwoordt met: ‘Nee, ga maar procederen’. 

Zo weet jij of je geregistreerd staat

Als jij wilt weten of je een BKR-registratie hebt van ING of een andere kredietverstrekker, ga dan naar de pagina Mijn Kredietoverzicht. Let op: er is een verschil tussen positieve en negatieve registraties. Daarover vind je hier een uitleg.

Erik verdacht gemaakt in de rechtszaal

Dat is dan ook precies wat Erik doet: procederen. ‘Ze deden het gewoon niet. Punt. Ja, dan ga je een kort geding beginnen tegen ze,’ vertelt hij. 

Zo komt hij in de rechtszaal te zitten tegenover Zuidas-advocaten van de grootste bank van Nederland. En die plaatsen vraagtekens bij zijn verhaal, waar dat ook maar kan. Misschien kan hij wél een hypotheek krijgen ondanks zijn negatieve BKR-registratie? Misschien hoeft hij helemaal niet te verhuizen? Misschien heeft hij elders nog schulden openstaan? 

ING twijfelt zelfs openlijk of Erik wel woont op zijn opgegeven adres. ING heeft op zijn betaalrekening gekeken en bestellingen gezien bij een Chinees restaurant in een andere plaats - dus misschien woont hij wel ergens anders? 

‘ING speelt een spelletje’

ING gebruikt wel vaker vervelende tactieken in de rechtszaal, vertellen verschillende BKR-juristen. ‘Ze halen alles uit de kast,’ stelt Astrid Rensen. ‘Het is een spelletje dat gespeeld wordt. Het is verdachtmaking,’ zegt een anonieme advocaat.

De bank gaat ook als enige kredietverstrekker regelmatig in beroep als ze een zaak verliest, vertelt Tine Notenboom. Andere kredietverstrekkers doen dat ‘zelden tot nooit, alleen als het een strikt principiële kwestie betreft,’ zegt ze. 

Zelfs nadat ING definitief heeft verloren kan de bank treiteren, zo blijkt uit een verhaal van Jeroen Veldhuis. De Geschillencommissie BKR oordeelt dat ING het ten onrechte op een rechtszaak heeft laten aankomen. Daarom moet de bank de advocaatkosten van de consument betalen. In plaats van de kosten direct te betalen, verrekent ING ze met een openstaande rekening van de consument die zo oud is dat hij niet meer betaald hoeft te worden. Daar heeft de consument dus niets aan. ‘Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ING een slechte verliezer is,’ stelt Veldhuis. 

Code 3: een zwaar middel

Daarnaast geeft ING haar klanten erg vlug een van de strengste soorten BKR-registraties, een zogenaamde code 3. Die maakt het bijna onmogelijk om een hypotheek of zelfs maar een telefoon op afbetaling te krijgen. 

In het BKR-systeem waarschuwen kredietverleners elkaar met codes. Als jij een code 3 bij je naam hebt staan, weten bedrijven dat een kredietverlener minstens 250 euro heeft ‘afgeboekt’ op jouw lening. Dat betekent meestal dat jij een regeling hebt afgesproken met je kredietverlener waarbij een deel van je schuld is kwijtgescholden, legt Tine Notenboom uit. Dat maakt de code een van de ernstigste waarschuwingen in het systeem.

Maar: ‘ING heeft de neiging om ook code 3 te registreren in andere situaties,’ zegt Notenboom. Namelijk wanneer de bank dénkt dat ze een lening niet meer kan innen en overdraagt aan een incassobureau. De bank scheldt niets kwijt, maar registreert toch een code die dat suggereert en die de klant dupeert. Ook dit opmerkelijke gedrag wordt bevestigd door meerdere juristen en door de klachten bij Stichting Onterechte BKR-registratie. 

ING herkent zich niet in de klachten

ING reageert dat ze zich niet herkent in het beeld dat ze te vaak verwijderverzoeken afwijst. ‘We begrijpen dat onze werkwijze streng kan overkomen,’ zegt de bank, maar ‘ING heeft de taak om te voorkomen dat mensen in financiële problemen raken.’ ING roept klanten met klachten op om zich te melden, en 'raadt klanten meestal af om naar de rechter te stappen’ vanwege de kosten en tegenvallende resultaten.

(Erik won zijn rechtszaak tegen ING wel. Hij woont nu samen in zijn gewilde koophuis in Drenthe.) 

Wat betreft code 3 zegt ING dat ze zich altijd aan het geldende BKR-reglement heeft gehouden. Sinds 1 februari 2023 verplicht het reglement kredietverstrekkers om alleen code 3 te geven bij kwijtscheldingen, laat de bank weten.

Lees hier de volledige reactie van ING.