background branding

'Helft van de bedrijven wil geen mensen mensen met beperking'

werken-met-beperking-veel-afwijzingen-241017.jpg

Circa de helft van de bedrijven zit er niet echt op te wachten om mensen met een gezondheidsbeperking in dienst te nemen. Vaak ontbreekt het aan geschikte functies of überhaupt aan werk. Ook is in sommige gevallen geen capaciteit beschikbaar om deze mensen extra te begeleiden.

Dat valt op te maken uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de bedrijven en organisaties zich wel verantwoordelijk voelt voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Toch ontbreekt het op de werkvloer vaak aan concrete maatregelen om werk voor deze doelgroep bereikbaarder te maken.

Eerder is afgesproken dat tot 2026 in totaal 125.000 banen speciaal voor gehandicapten worden ingericht: 25.000 bij de overheid en de overige 100.000 bij andere werkgevers. Deze kabinetsregeling is sinds 2015 van kracht.

Regelingen bij veel werkgevers onbekend

Uit het rapport blijkt dat regelingen om werk voor mensen met een beperking te stimuleren, zoals loonkostensubsidie of de zogeheten no-riskregeling bij ziekte, bij veel werkgevers nog onbekend zijn. Bij een vijfde van de bedrijven kunnen werknemers al wel zelf hun begin- en eindtijd bepalen. Circa zes op de tien bedrijven zijn voorstander van deeltijdwerk.

Steeds minder ruimte voor ouderenregelingen

Verder blijkt uit het rapport dat er bij bedrijven steeds minder ruimte is voor ouderenregelingen zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken. Daartegenover vinden steeds meer ondernemers het 'wenselijk' dat personeel na het zestigste levensjaar doorwerkt.

Driekwart van de bedrijven vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren

Ruim driekwart van de bedrijven vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren. In sommige gevallen doen de ervaren krachten het zelfs beter. Circa een kwart van de bedrijven vindt dat ouderen relatief duur zijn in vergelijking met hun productiviteit.

Bron: ANP

Meer over