Hersenstichting: wees extra bedacht op hersenschade door corona

21042020 hersenen.jpg

De Hersenstichting roept artsen op extra bedacht te zijn op gevolgen van het coronavirus voor de hersenen, zodat die zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt.

Schade door zuurstoftekort

Door het aantasten van de longen en een daarop volgend zuurstoftekort kan schade ontstaan in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren. Een langdurig verblijf op de intensive care kan ook leiden tot aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid, aldus de stichting. 'Als derde zijn er aanwijzingen dat het coronavirus een virale hersenontsteking kan veroorzaken', waarschuwt ze.

'Dit komt doordat op de hersenen dezelfde receptoren zitten als op de longen', legt de organisatie uit.

Screening

'Het is belangrijk dat artsen zich realiseren dat hersenletsel vaak niet duidelijk wordt in de spreekkamer of tijdens een korte observatie. De Hersenstichting vindt dan ook dat alle patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met corona, met een korte objectieve test gescreend zouden moeten worden op aanwijzingen voor hersenletsel', zegt Paulien Goossen, revalidatiearts en verbonden aan de Hersenstichting.

Bron: ANP