Het koffierapport: boeren en klimaat nog slechter af

210113 koffie drinken.jpg

Een bakkie troost. Het zwarte goud. We zijn graag lyrisch over koffie, al draagt elk kopje bij aan grootschalige armoede en klimaatverandering. De Koffie Barometer 2021 legt bloot hoe grote koffiebedrijven als Douwe Egberts, Starbucks en Nestlé niet alleen ondermaats presteren, maar nog slechter doen dan voorheen. 

Aandacht voor mensenrechten en ons klimaat, daar gaat het om, als we over duurzaamheid spreken. En onder meer Douwe Egberts, Starbucks en Nestlé scoren op beide elementaire pijlers slechter dan ooit. De koffiebranders formuleren dan wel gunstige doelstellingen en hoopvol beleid voor verduurzaming van de koffieteelt, maar doen in realiteit te weinig om leefbare werkomstandigheden en milieubescherming te waarborgen. 

Een bakkie mistroostig

Koffieboeren met een hongerloon staan onder constante druk om nog meer te besparen, door dalende inkomsten, stijgende kosten en een opwarmend klimaat. In hun boerderij investeren of aan verduurzaming denken is uit den boze. Omgekeerd korten ze steeds meer op lonen en milieubescherming om aan de vraag van de grote branders te blijven voldoen.

Een groter deel van de koffie die de grootste koffiebedrijven opkopen voldoet niet aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, in vergelijking tot de vorige rapporten. Sommige bedrijven negeren die normen zelfs, die mensenrechtenschendingen en ontbossing willen voorkomen en voor een leefbaar inkomen, klimaatbestendigheid, duurzame consumptie, gedeelde waarde en handelstransparantie in de koffieproductie moeten zorgen. 

'Geen enkel bedrijf gaat echt vooruit'

Dat ook de koffiebedrijven met een miljardenomzet amper inspanningen voor verduurzaming van de koffieproductie doen, en te weinig transparant over de productie, handel en consumptie van koffie zijn, is alvast met het oog op het klimaatakkoord van Parijs bedroevend. Dat concludeert de wereldwijde Koffie Barometer, een tweejaarlijkse rapport over de duurzaamheid in de koffiesector.

Vijftien van de grootste handelaren en koffiebranders in de wereld doen te weinig om aan de belangrijkste ontwikkelingsdoelen te voldoen. Geen enkel bedrijf boekt serieuze vooruitgang sinds het vorige rapport. De weinige bedrijven die wel vooruitgang boeken, schieten evenzeer 'ernstig tekort in de vertaling naar meetbare doelstellingen en het delen van de resultaten'. 

De Koffie Barometer is het tweejaarlijkse rapport van een koffiecollectief bestaande uit Conservation International, Hivos, Oxfam België en Solidaridad en wordt geproduceerd door Ethos Agriculture.