background branding

Het ministerie heeft het licht nog altijd niet gezien | Radar Checkt

Begin 2020 ging verslaggever Fons Hendriks ‘s avonds langs de Haagse ministeries om te kijken of er kantoorverlichting brandde. En jawel, in vrijwel alle verlaten kantoorpanden brandde volop licht. Dat is slecht voor het milieu én het kost belastinggeld. In de kabinetsdoelstellingen stond toen de ambitie om het energieverbruik in alle overheidspanden met 25 procent te reduceren voor eind 2020. Maar wat blijkt: het is erg moeilijk om erachter te komen of dit behaald is.

In de uitzending van 2020 vertelt Fons dat het rapport 'De Groene Technologieën' is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf. Dit met de ambitie om het energieverbruik in alle overheidspanden met 25 procent te reduceren voor eind 2020, ten opzichte van 2007. Rijksvastgoedbedrijf heeft 7000 gebouwen en zegt zelf echt een verschil te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Maar hoe staat het met deze doelstellingen?

Brandende lichten op het ministerie

Fons neemt een kijkje hoe het er inmiddels in de nacht voorstaat bij de ministeries. En wat blijkt: er branden nog altijd veel lampen bij diverse ministeries. Bij het Ministerie van Economische Zaken brandt op bijna iedere verdieping nog kantoorverlichting. Ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken brandt  nog veel licht. Met als reactie van de beveiliger dat er nog veel mensen aan het werk zijn in het gebouw.

Conclusies rapport lastig te achterhalen

Hanneke van Ormondt ecoloog bij Urgenda is mede-initiatiefnemer van het 54 puntenplan. Dit beschrijft hoe ruim 800 organisaties het kabinet 54 maatregelen voorschotelen om te CO2-uitstoot te reduceren. In het plan staat onder meer ook hoe er bezuinigd moet worden op verlichting. Ormondt: ‘Als je zo’n doelstelling voor jezelf stelt, neem ik aan dat je er over nadenkt hoe je dat gaat meten en gaat kijken of dat lukt. Volgens mij krijgen we allemaal een energierekening en volgens mij moet je kunnen vergelijken hoeveel je hebt verbruikt ’

Contact met Rijkvastgoedbedrijf

Om te achterhalen wat de conclusie van het rapport de Groene Technologieën is zoekt Fons contact met zowel het Rijksvastgoedbedrijf als het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want wat staat er nu precies in het rapport en zijn deze doelen behaald? Zonder veel succes wordt Fons van de ene woordvoerder naar de andere geleid. De woordvoerder van BZK kent het rapport niet en verwijst naar de woordvoerder van Rijksvastgoedbedrijf.

Toch nog uitsluitsel

Uiteindelijk zegt een woordvoerder het Rijksvastgoedbedrijf: ‘De conclusies die hierin staan moeten terug gerelateerd worden naar het specifieke programma. Dit specifieke programma is dus niet bedoeld om de volledige energie reductie te bewerkstelligen maar is een investeringsprogramma om te kijken of er innovaties zijn die van dienst kunnen zijn voor kantoor portefeuilles.’ Eind 2020 is dit rapport uitgebracht, met de conclusie dat de ambitie moeilijk blijkt vast te stellen. Uiteindelijk blijkt uit weer een ander rapport dat de overheid de eerdergenoemde doelstellingen van reductie wel heeft behaald. Maar hoe ze dat bereikt hebben of waar de berekening op gebaseerd is, blijkt vooralsnog onduidelijk.