background branding

Het prijsplafond exact berekend: dit mag je per maand verbruiken (en ja dit is verschillend)

prijsplafond_exacte_berekening.jpg

Voor komend jaar heeft het kabinet een energieplafond ingesteld. Hierdoor is er een  maximumbedrag dat huishoudens betalen voor gas en elektriciteit. Voor gas is dit 1,45 euro per kuub, terwijl je per KWh stroom maximaal 0,40 euro gaat betalen. 

Belangrijk om te weten: er is een maximum gesteld aan het verbruik waarvoor het prijsplafond geldt. Dit is 2900 KWh elektriciteit en 1200 kuub gas per huishouden. Hierbij wordt gekeken naar wanneer je jaarafrekening is. Dit is afhankelijk van wanneer jij je contract heb afgesloten. Is dit bijvoorbeeld op 1 april 2022 geweest? Dan is jouw jaarafrekening waarschijnljik op 1 april 2023.

Hoe ziet het prijsplafond eruit?

Is je eindafrekening op 1 april? Dan is er een voor jou een plafond over de eerste drie maanden (januari, februari en maart) en een nieuw plafond voor de maanden die volgen. Zo kan het zijn dat je in 2023 in totaal binnen het prijsplafond blijft, maar je door de verdeling in een van de periodes er toch boven komt. 

Dagvolumes en berekening

Stel jouw jaarafrekening is inderdaad op 1 april, dan zou je wellicht denken dat je precies een kwart (drie maanden) van het prijsplafond zou mogen verbruiken. Dit is niet zo! Omdat het gasverbruik van de meeste huishoudens niet evenredig verdeeld is - en er bijvoorbeeld in de eerste maanden meer wordt gestookt - werkt het prijsplafond met zogeheten dagvolumes. Hierdoor mag je een grotere hoeveelheid verbruiken in de eerste en laatste maanden van het jaar en dus minder in de maanden ertussen.

Jaarafrekening

Niet iedereen heeft op hetzelfde moment de jaarafrekening, dat is afhankelijk van wanneer het contract is afgesloten. Toch wil je weten hoeveel je voor- en na de jaarafrekening kunt verbruiken. Daarom heeft Radar een overzicht gemaakt met hoeveel je in welke maand kunt verbruiken en wat er overblijft voor de rest van de maanden.

Een kleine uitleg van de termen van de berekening:

'Welk gebruik staat voor deze maand'?  De Rijksoverheid heeft per dag een standaardhoeveelheid gebruik opgemaakt, waarmee ook het maandverbruik berekend kan worden. Dit is een advies voor deze maand, maar uiteindelijk gaat het bij de jaarafrekeningom het gebruik voor- en na de periode van het contract. Wel is het een handig hulpmiddel om te kijken wat passend is voor de maand waar je in zit.

'Wat kan ik verbruiken van begin van het jaar t/m eind van deze maand?'  Stel je hebt op 1 april je jaarrekening, dan is het belangrijk om te weten wat je tot die periode mag hebben verbruikt voor het prijsplafond. Dit getal hebben wij per (eind) van de maand berekend.

'Wat kan ik nog gebruiken tot einde van het jaar'  Dit is een zelfde soort berekening, maar dan de andere kant op. Stel je hebt op 1 april je jaarrekeningm dan is het belangrijk om te weten wat je na die periode nog mag gebruiken om onder prijsplafond te vallen. 

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December