Hittegolf voorbij, waar laat je het water uit je zwembad?

Zwembad-14-8-2020.jpg

Wanneer de warme dagen voorbij zijn en de zomervakantie bijna ten einde loopt, gaan steeds meer mensen het zwembad in de achtertuin leegmaken en opruimen. Het zwembad verdwijnt weer in de schuur tot de volgende hittegolf. Maar wat doe je met al dat water uit het zwembad? Radar zocht het voor je uit.

In principe mag het zwembadwater in de riolering geloosd worden, zegt Jane Alblas woordvoerder van de Unie van Waterschappen. 'Het moet in ieder geval nooit rechtstreeks de sloot in gegooid worden, vooral wanneer er een schoonmaakmiddel zoals chloor in gebruikt is. Dat is namelijk schadelijk voor het water in de natuur. Het zwembadwater moet eerst gezuiverd worden door de zuiveringsinstallaties van de waterschappen. Het is echter aan te raden om het zwembadwater niet zomaar weg te gooien. Je kunt het soms nog voor andere dingen hergebruiken', aldus Alblas

Wat kun je met het zwembadwater doen?

'Wanneer je een groot zwembad hebt gezuiverd met chloor en andere schoonmaakmiddelen is het lastig om het water te hergebruiken', vervolgt Alblas. Je kunt kunstmatig gezuiverd water namelijk niet gebruiken om de tuin mee te besproeien vanwege de chemische middelen dat het water bevat. Dit is dodelijk voor de planten en slecht voor het milieu. 

'Als je in het zwembadwater geen gebruik hebt gemaakt van chloor of andere middelen kun je het wel gebruiken voor het bewateren van de planten.' volgens Alblas. 'Uiteraard zit er vaak veel water in een zwembad dus is het aan te raden om de rest van het water wat je niet gebruikt op te slaan in een regenton. Daar kun je de komende tijd je planten mee water geven. Zo ga je bewuster om met je waterverbruik. Vooral met het oog op de drinkwatervoorraden', aldus Alblas.

Waar laat je het water met chloor en andere reinigende middelen?

Zwembadwater waar chloor of een ander middel in zit, kan dus niet makkelijk hergebruikt worden. Volgens Alblas kunnen de waterinstallaties van de waterschappen het chloor gewoonweg eruit zuiveren. 'Het zal geen problemen voor het milieu opleveren als het langs de waterzuiveringsinstallaties komt'.

Om ervoor te zorgen dat het zwembadwater met chloor en andere chemische middelen terechtkomt bij de waterzuivering en niet rechtstreeks terechtkomt in de sloot, is het volgens stichting RIONED aan te raden om bij je gemeente na te vragen wat voor riolering er in jouw wijk aanwezig is. Zo weet je zeker of het zwembadwater met chloor zonder problemen geloosd mag worden in het rioolsysteem in jouw wijk. 

Verschillen in riolering

Er zijn twee soorten rioleringen volgens RIONED. Een gescheiden en gemengde riolering. Bij een gescheiden riolering wordt vuil afvalwater vanuit huis apart gehouden van het (regen)water dat op straat in de put stroomt. Het afvalwater uit huis gaat naar de rioolwaterzuivering. Het water dat van de straten komt, gaat daarentegen niet naar de rioolwaterzuivering. Dit water wordt geloosd in oppervlaktewater of dit laten ze in de grond zakken. Het is bij een gescheiden riolering daarom belangrijk dat je vuil afvalwater in het vuilwaterriool loost, en niet in het regenwaterriool. Anders vervuilt het afvalwater de grond of het oppervlaktewater. Zwembadwater met chemische middelen, mag dus nooit geloosd worden in een gescheiden riool anders vervuil je de sloten en rivieren waar het water terechtkomt.

Bij een gemengd riool mag het chemische water wel geleegd worden, want dat gaat rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallaties. Als je een gescheiden rioolstelsel hebt, kun je er het beste voor kiezen om het water via de huiselijke riolering te lozen.

Bron: RIONED