Hoe kies je een basisschool voor je kind en welke vragen moet je stellen?

basisschool-kiezen-780.jpg

Wanneer je als ouder een keuze moet maken uit verschillende basisscholen om je kind op aan te melden, loont het de moeite om informatiebijeenkomsten te bezoeken van de scholen die je op het oog hebt. Maar waarop baseer je je keuze, en welke vragen moet je stellen? We helpen je op weg met een checklist.

Om maar meteen in schooltermen te beginnen: doe eerst wat huiswerk. Dat is ook de tip van Petra Hietbrink van Ouders & Onderwijs, het landelijke informatiepunt voor ouders met schoolgaande kinderen: 'Ik raad altijd aan om eerst wat desk research te doen, voordat je vragen stelt op een informatiebijeenkomst. Dat betekent: bedenk vooraf voor jezelf wat jij als ouder belangrijk vindt, en neem de schoolgids alvast door. Hierin kun je al een hoop vinden over het beleid en de regels.'

Een schoolgids is het document van de onderwijsinstelling met informatie over praktische zaken, het beleid en de pedagogische visie. 'De schoolgids is meestal gepubliceerd op de website. Staat die daar niet, dan kun je bij de school een kopie opvragen.'

Hietbrink vervolgt: 'Vind je het belangrijk dat kinderen tussen de middag naar huis gaan of niet? Dan kun je dat met desk research uitvinden: is er een continurooster of een overblijfrooster? Hoe zit het met de aansluiting op buitenschoolse opvang? Is er in het schoolgebouw zelf buitenschoolse opvang, of moeten de kinderen nog ergens anders naartoe? Dat zijn allemaal dingen die heel persoonlijk zijn en waarvan ouders zelf moeten ontdekken wat ze belangrijk vinden en welke mogelijkheden er zijn.'

Akkoord met de regels in de schoolgids

Er is trouwens nog een belangrijke reden om de schoolgids goed door te nemen. Hietbrink: 'Ik vraag weleens aan ouders die net zijn begonnen op een school en het ergens niet mee eens zijn: stond dat in de schoolgids of niet? Bijvoorbeeld de regel dat je alleen mag trakteren met fruit, en dat ouders het daar niet mee eens zijn. Want je gaat akkoord met de regels die in de schoolgids staan op het moment dat je je aanmeldt.'

Stappenplan: je 'huiswerk'

Hieronder geven we een lijst van vragen die je kunt stellen over een school. Hietbrink raadt aan om een lijstje te maken van wat je thuis kunt uitzoeken en welke vragen je nog op school moet stellen, bijvoorbeeld omdat je het antwoord niet kunt vinden. 'Dat kan een vraag zijn als: is het een gezonde school? Wat is het beleid ten aanzien van pauzehapjes? Wat mag je wel meenemen en wat niet? Sommige scholen zijn heel strikt: alleen water en fruit. Past dat bij jou als ouder?'

Samengevat is dit dus het stappenplan:

 1. Neem de lijst door en bedenk welke vragen jij belangrijk vindt. Zet ze eventueel op volgorde van meest belangrijk naar minst belangrijk. Natuurlijk kun je hier zelf ook nog eigen vragen tussen zetten.
 2. Neem de schoolgids door en check welke antwoorden je hier al uit kunt halen.
 3. Zet de overgebleven vragen voor jezelf op een rij en neem deze mee naar de informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld als notitie in je telefoon.

Checklist van vragen over de basisschool

De antwoorden op de volgende vragen kun je laten meewegen in de keuze voor een basisschool.

 • Wat is de gemiddelde grootte van groepen of klassen?
 • Hoe ziet een gemiddelde schooldag eruit?
 • Hebben jullie een continurooster of een overblijfrooster?
 • Wat is jullie beleid ten aanzien van smartphonegebruik op school / in de klas?
 • In hoeverre werken de leerlingen met tablets, computers en / of andere digitale leermiddelen?
 • Hoeveel uur per week krijgen kinderen creatieve vakken (tekenen, handenarbeid) en hebben jullie een vakdocent hiervoor?
 • Hoeveel uur per week krijgen kinderen gym / lichamelijke opvoeding en hebben jullie een vakdocent hiervoor?
 • Hebben jullie regels ten aanzien van middaghapjes en traktaties (bijvoorbeeld dat deze gezond moeten zijn)?
 • Hebben jullie hier kinderen op school die moeilijk lerend zijn, en hoe krijgen die les?
 • Hebben jullie hier kinderen op school die voorlopen met leren, en hoe krijgen die (extra) les?
 • Wat is jullie sociaal veiligheidsbeleid en met welke antipestmethode werkt de school?
 • In hoeverre hebben jullie last van het lerarentekort?
 • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?
 • Wat wordt er van ouders verwacht op het gebied van participatie?
 • Is er een wachtlijst?
 • Hoe zit het met voorrangsregels bij het aanmelden, bijvoorbeeld voor broertjes en zusjes?

Lees meer tips voor het kiezen van een basisschool op de site van Ouders & Onderwijs.

'Ga op het schoolplein kijken'

Tot slot: de keuze voor een bepaalde school is vaak ook, op zijn minst voor een deel, een kwestie van gevoel. Hietbrinks beste tip is volgens haar dan ook: 'Ga altijd nog een keertje op het schoolplein kijken, op een willekeurige dag, als de schooldag begint of eindigt, of het sociale klimaat van de school bij jullie past als ouder en kind.'