background branding

Hoe kun je rondkomen na een scheiding?

echtscheiding.jpg

We hebben het nu even niet over het verdriet als een huwelijk strandt, maar puur over wat het kost. En waarom het zo belangrijk is dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Steeds vaker zijn het vrouwen van boven de vijftig die willen scheiden en juist zij zijn vaak financieel afhankelijk van hun man.

Tegenwoordig is één op de drie mensen die gaat scheiden ouder dan vijftig. Twintig jaar geleden was dit nog een op de zes. Tweederde van de scheidingen ‘op leeftijd’ in Nederland is op initiatief van de vrouw.

Een groeiende groep oudere koppels maakt een eind aan hun relatie nadat de kinderen het huis uit zijn gegaan. De oorzaak? Ergens onderweg zijn ze elkaar kwijtgeraakt en te veel ergernissen bleven onbesproken; affaires, minimale communicatie, verminderde intimiteit, meningsverschillen die nooit zijn bijgelegd. De drive om te investeren in de relatie is verdwenen. Vrouwen die dachten: ik heb nog zeeën van tijd, vinden rond hun vijftigste dat het leven door hun vingers is geglipt. Een partner met pensioen blijkt overigens ook vaak een reden tot breuk: ineens 24/7 op elkaars lip is wennen. Steeds vaker bekruipt ongelukkige koppels de gedachte: hoe heerlijk zou het zijn om nog een keer te vlammen? We zijn immers in de bloei van ons leven. Kortom: het is nu of nooit.

Niet economisch zelfstandig

Scheiden doet pijn. In je hart, maar ook je portemonnee krijgt een flinke opdoffer. Wat je eerst gezamenlijk te besteden had, moet nu verdeeld worden. Zie daar maar eens zonder financiële kleerscheuren uit te komen. Van een gemiddeld bruto inkomen van 2800 euro per maand is het niet makkelijk twee huishoudens draaiende te houden.

Met name vrouwen blijken slecht voorbereid te zijn op de financiële gevolgen van een scheiding. Bijna de helft (47 procent) van de werkende vrouwen tot 65 jaar is niet economisch zelfstandig. Met andere woorden: zij zijn financieel geheel afhankelijk van hun (ex)-partner of van een uitkering, of verdienen met een deeltijdbaan te weinig om in hun eigen levensbehoefte te kunnen voorzien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet je als economisch zelfstandig als je minimaal op het bijstandsniveau voor alleenstaanden zit, dat is in 2017 982 euro per maand. Toch gloort er hoop: steeds meer vrouwen van ‘middelbare’ leeftijd gaan aan het werk.

Mediator of advocaat

Een echtscheidingsbemiddelaar of mediator geeft juridisch advies en helpt stellen met elkaar te communiceren. Hij of zij is er voor beiden en kiest dus geen partij. Een mediator is goedkoper dan een advocaat, die een gemiddeld uurtarief van 150 tot 200 euro hanteert. Maar een mediator is niet voor iedereen geschikt. Je moet met elkaar op goede voet staan en beiden de intentie hebben om er op de een of andere manier samen uit te komen.   

Ruzie? Neem een advocaat

Gaat de scheiding moeizaam? Vechten jullie elkaar de tent uit, of lijkt de boel te gaan escaleren? Neem dan een eigen advocaat in de arm, ook al is dat niet goedkoop. Vijftien uur werk zit er al snel in voor een advocaat. En dan zijn de griffiekosten en de kosten voor de gang naar de rechtbank nog niet meegerekend.

Persoonlijk advies nodig

Bij een scheiding gaan de financiën op de schop. Alle inkomsten en uitgaven worden opnieuw bezien. Een begroting maken helpt daarbij. Het Nibud heeft hiervoor een Persoonlijk Budgetadvies opgesteld. Kijk hiervoor op Nibud.nl.

Partneralimentatie

Heb je weinig inkomsten of helemaal geen? Dan kun je partneralimentatie vragen aan je ex-partner. Dat kan alleen als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij een samenlevingscontract heb je helaas nergens recht op.

De hoogte van de alimentatie hangt van een aantal andere zaken af, namelijk:

 • het salaris van beiden
 • of degene die niet (veel) werkt eventueel (meer) kan werken
 • of je goedkoper kunt gaan wonen of wellicht een deel van het huis kunt verhuren
 • of er thuiswonende kinderen zijn die inkomsten hebben en kostgeld kunnen betalen

Kan de partner met het hoogste inkomen toch geen partneralimentatie betalen, dan kan degene met het laagste inkomen een bijstandsuitkering aanvragen. Hoe lang de partneralimentatie duurt, verschilt per geval. Sinds 1 juli 1994 geldt voor partneralimentaties een betalingsverplichting van maximaal twaalf jaar. Partneralimentatie eindigt als je opnieuw trouwt of als je opnieuw je als partner registreert of gaat samenwonen met een nieuwe partner. Wie partneralimentatie ontvangt, moet daarover belasting betalen. De betaler mag het alimentatiebedrag juist aftrekken van de belasting.

Partneralimentatie: van twaalf naar vijf jaar

Omdat vrouwen tegenwoordig beter in staat zijn hun eigen inkomen te verdienen, ligt er een wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie terug te brengen naar vijf jaar. Volgens deze nieuwe regeling krijg je niets meer als je minder dan drie jaar getrouwd was; bij een huwelijk tussen de drie en vijftien jaar ontvang je alimentatie voor de duur van de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd, mag maximaal tien jaar alimentatie krijgen. Zijn er kinderen jonger dan twaalf jaar bij betrokken, dan blijft de plicht kinderalimentatie te betalen als de zorg voor de kinderen niet evenwichtig is verdeeld. Als het mogelijk is, kun je ervoor kiezen de partneralimentatie in één keer af te kopen. Groot voordeel is dat je dan in financieel opzicht vrij bent van elkaar.

Kinderalimentatie

Gaan de kinderen bij een van jullie wonen? Dan moet de andere partner kinderalimentatie betalen. Als je er samen niet uit komt, kan de rechter de hoogte bepalen. Daarbij kijkt de rechter ook naar de draagkracht van beide ouders. En naar de verdeling van de zorgtaken; het bedrag hangt samen met het aantal dagen dat het kind bij de minst verzorgende ouder is (zorgkorting). De belangrijkste richtlijn die de rechter hanteert is dat de levensstandaard van de kinderen na de scheiding niet (veel) mag dalen. De alimentatieplicht stopt als het kind 21 jaar wordt. Heeft het kind voor die tijd een inkomen, dan stopt de alimentatie. Weigert je ex-partner te betalen? Dan kun je terecht bij het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). De kosten worden op je ex verhaald.

Je kunt subsidie krijgen

Wat veel mensen niet weten, is dat de Raad voor Rechtsbijstand subsidie verleent aan mensen die scheiden. Zo krijg je al subsidie als je inkomen of dat van je partner minder dan 33.000 euro per jaar is.

Het huis verdelen

Heb je een koopwoning? Dan krijgt degene die erin blijft wonen de hypotheeklasten en de aan het huis gekoppelde levensverzekering. De andere partner krijgt zijn aandeel uitgekeerd, of moet meebetalen aan de onderwaarde. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd en zijn het huis en de hypotheek van jou? Dan heeft je ex geen recht op de helft van de waarde. Is er een restschuld, dan blijf je beiden hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld, zelfs als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt dus niet bij een scheiding!

Blijft het huis op naam van jullie beiden staan? Dan mag degene die vertrekt nog twee jaar de hypotheekrente aftrekken en degene die er blijft wonen zolang hij of zij er woont. Verkopen jullie het huis, dan wordt de hypotheek afgelost uit de opbrengst. Wat overblijft is een bedrag of een schuld, die precies wordt verdeeld.

Zijn schuld, haar schuld

Is er een schuld, dan blijf je beiden aansprakelijk. Bijvoorbeeld als je hebt afgesproken dat je ex de lening bij de bank aflost en in ruil hiervoor geen partneralimentatie hoeft te betalen. Maar wat als je ex niet aflost? Dan komt de bank toch weer bij jou. Dit kun je voorkomen door de bank ontheffing te vragen van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Stemt de bank in, dan betalen jullie beiden vijftig procent van de schuld af. Vindt de bank het niet goed, dan kun je proberen om allebei een nieuwe lening af te sluiten op je eigen naam. Dan ben je alleen nog aansprakelijk voor deze eigen lening.

Wat kost een scheiding gemiddeld?

 • Mediation-gesprekken; gemiddeld zijn drie tot vijf mediation-gesprekken van anderhalf uur nodig om tot gezamenlijke afspraken te komen: vier keer anderhalf uur 900 euro
 • Op laten stellen van stukken (ouderschapsplan, omgangsregeling) 300euro
 • In laten dienen door advocaat bij recht­bank 300euro
 • Griffierechten 117 euro Totaal: 1600 euro

Bron: Ibmediaton.nl

Tips om te bezuinigen en te besparen

 • Heb je minder te besteden dan voor de scheiding? Dan zit er niks anders op en moet je bezuinigen. Welke uitgaven kun je blijven doen, welke niet meer?
 • Op vaste lasten is het moeilijk bezuinigen: de huur, de energierekening, de inboedelverzekering. Maar kosten voor vakanties en uitgaan kunnen drastisch beperkt worden.
 • Maak een prioriteitenlijstje. Wat vind je het belangrijkste? Je sport? Cadeautjes? Kleren? Toch die vakantie? Stel prioriteiten en bespaar op de posten die onderaan staan, en blijkbaar voor jou niet heel belangrijk zijn.
 • Ga op zoek naar extra inkomsten. Extra werk, nieuw beter betaald werk, wat dan ook.
 • Kijk op Berekenuwrecht.nl of je recht hebt op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen van de overheid.
 • Ga sparen. Al is het maar een paar tientjes per maand. Zo leg je een buffertje aan voor grotere uitgaven of barre tijden.