background branding

Hoge Raad doet uitspraak in twee Dexia-zaken

dexia-hoge-raad-24042020.jpg

De Hoge Raad heeft vandaag in twee cassatiezaken uitspraak gedaan. De eerste zaak gaat om consumenten die via een tussenpersoon een aandelenleaseproduct van Dexia hebben afgesloten. Als de tussenpersoon niet over de juiste vergunning beschikte zou de koop ontbonden kunnen worden en zou de consument zijn investering voor 100 procent terugkrijgen. De andere uitspraak gaat over een Eegalease zaak. De leaseovereenkomsten hadden ook moeten worden ondertekend door geregistreerde partners of echtgenoten van de beleggers. En als dat niet is gebeurd, kan de partner die niet zijn of haar handtekening gezet heeft naar de rechter stappen.

De eerste uitspraak gaat over een consument die op 5 oktober 2000 via een rechtsvoorganger van Dexia een effectenleaseovereenkomst afsloot met de naam 'Capital Effect Maandbetaling' met een leasesom van ruim 27.000 euro.

Via een aanvraagformulier is de effectenorder door tussenpersoon Finans Verzekeringen doorgegeven aan de bank. Een tussenpersoon zou bij het doorgeven van orders een bepaalde vergunning nodig hebben, maar deze tussenpersoon beschikte daar niet over. Dexia zou in strijd gehandeld hebben met artikel 41 Nadere Regelingen toezicht effectenverkeer 1999. Daarom moet Dexia de volledige schade aan de consument vergoeden.

Inmiddels zijn er al veel juridische uitspraken gedaan in de Dexia-affaire zoals de Duisenberg-regeling, maar ook een eerdere uitspraak van de Hoge Raad in 2016 dat Dexia de gehele schade zou moeten vergoeden, omdat de tussenpersoon via wie de aandelenleaseconstructie werd afgesloten, niet zonder vergunning een advies had mogen geven.

Arrest vernietigd

De Hoge Raad vernietigt vandaag het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 en verwijst de zaak naar het gerechtshof in 's-Hertogenbosch om verder te behandelen. Volgens de Hoge Raad is niet duidelijk wat er 'onder het doorgeven van orders moet worden verstaan'. Moet je een aanvraagformulier voor het sluiten van een effectenleaseovereenkomst op deze manier beschouwen als een order? Dat punt zal het Bossche gerechtshof verder moeten uitdiepen. Verder veroordeelt de Hoge Raad Dexia voor de door de consument gemaakte juridische kosten: 508,19 euro aan voorschotten en 2600 euro salaris voor de advocaat vermeerderd met de wettelijke rente als Dexia niet binnen 14 dagen de rekening voldoet.  

50.000 klanten

ConsumentenClaim, de claimorganisatie die de consument bijstaat in het proces ziet dit als een gunstige uitspraak. Directeur Stef Smit zegt: 'Het is niet meteen een definitieve uitspraak, maar wij verwachten dat een uitspraak bij het Hof van Den Bosch gunstig voor onze cliënten zal uitpakken.' 

Hij schat dat deze uitspraak van belang is voor zo’n 50.000 consumenten die zo'n leaseproduct hebben afgesloten via een tussenpersoon. Zo'n 40.000 klanten die via een tussenpersoon onder de naam Vliegwiel of Sprintplan bij Aegon zo’n product hebben afgesloten en nog zo'n 10.000 klanten die via een tussenpersoon een product hebben afgesloten bij Dexia. Klanten met een een Sprintplan-zaak kunnen zich nog steeds kosteloos aanmelden bij ConsumentenClaim.

Overeenkomst vernietigbaar

In de Eegaleasezaak komt de Hoge Raad tot de volgende conclusie

Er zijn twee prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd. Deze zaak gaat over een man die op 23 november 2000 met (de rechtsvoorganger van) Dexia een effectenleaseovereenkomst heeft afgesloten. Echter heeft zijn echtgenote geen toestemming verleend en ook geen handtekening gezet onder de overeenkomst. De Hoge Raad zegt dat de overeenkomst vernietigbaar is, omdat niet beide echtgenoten hebben getekend. 

Weg naar de rechter open

En als de man al tegen deze uitspraak geprocedeerd heeft, maar de vrouw nog niet, dan is er een mogelijkheid dat de vrouw opnieuw naar de rechter stapt. De Hoge Raad schrijft: 'Als de niet handelende echtgenoot geen partij is geweest in de eerdere procedure, dan kan de wederpartij jegens deze echtgenoot niet met succes een beroep doen op het gezag van de gewijsde van de eerdere uitspraak.' Simpel gezegd: als de partner die niet meegetekend heeft op zo'n aandelenleaseproduct en nog niet eerder een rechtszaak gevoerd heeft, staat de weg naar de rechter open. 

Gunstige uitspraak

Volgens ConsumentenClaim is dit voor zo'n 1000 tot 2000 consumenten een gunstige uitspraak. 'Nu kunnen honderden mensen die eerder een zaak verloren hebben opnieuw procederen, mits hun partner niet meegetekend heeft en op tijd een vernietigingsbrief heeft verstuurd. Maar ook zaken die eerder voor wat betreft het eega-argument als kansloos werden bestempeld, kunnen door inmiddels achterhaalde ongunstige uitspraken nu overgedaan worden’, zegt Stef Smit van ConsumentenClaim. 

Overzicht Dexia-affaire

Tijdens het 25-jarig bestaan van Radar werd teruggeblikt op de grootste financiële schandalen die in de uitzending zijn behandeld. Hier komt de Dexia-affaire ook aan bod. Kijk het terug via onderstaande link. 

Radar blikt terug op de grootste financiële schandalen

Meer over