Hoge Raad verwijst Euribor-hypotheek van ABN AMRO weer naar Gerechtshof

abn-amro-hogeraad-22-11-2019.jpg

De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan of het wijzigingsbeding bij de Euribor-hypotheek van ABN AMRO oneerlijk is. De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof Amsterdam de eerdere beoordeling niet goed heeft uitgevoerd. Daarom moet een ander gerechtshof - dat in Den Haag - opnieuw bekijken of het wijzigingsbeding oneerlijk is.

De Hoge Raad oordeelt dat de klacht van ABN AMRO gegrond is. 'Bij het onderzoek of een beding oneerlijk is, moet worden gelet op alle omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst. Het hof heeft bij zijn oordeel dat het wijzigingsbeding een oneerlijk karakter heeft, niet genoeg aandacht besteed aan het recht van de leningnemer om in vrijwel alle gevallen zijn hypothecaire lening om te zetten in een andere rentevorm en aan het recht dat zin lening boetevrij geheel of gedeeltelijk mocht aflossen', schrijft de Hoge Raad in een persbericht.

Teleurstelling

Lex Makkinje, de voorzitter van Stop de Banken, reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Hoge Raad. Hij vertegenwoordigt de 5000 ABN AMRO-klanten die ooit zo'n hypotheek hebben afgesloten. 'We zijn al 7,5 jaar bezig en nu denk ik dat het wel weer drie jaar duurt voor er een uitspraak is. Het is moeilijk om je gelijk te halen. Daarom gaan banken steeds in beroep. We moeten onze donateurs weer om een bijdrage vragen om de nieuwe rechtszaak voort te zetten. Maar we gaan door', zegt hij strijdvaardig. 

Wat is een Euribor-hypotheek?

Zo'n 5000 ABN AMRO-klanten sloten tussen 2005 en 2009 een Euribor-hypotheek af. De hypotheekrente is gebaseerd op het Euribor-tarief: een variabel rentetarief waarvoor een groot aantal Europese banken elkaar onderling geld lenen. Daar bovenop rekent ABN AMRO een opslag voor gemaakte kosten en om er zelf nog iets aan te verdienen. 

Geen 'vaste' opslag

De klanten dachten dat deze opslag 'vast' was, maar in de algemene voorwaarden van ruim 40 pagina's staat één zinnetje: 'De bank behoudt zich het recht voor de opslag aan te passen.' En dat deed de bank in 2009 en 2012. Eerst werd de opslag verhoogd met een half procent en daarna met een heel procent. Het geschil draait om het punt: waarom heeft de bank niet duidelijk in de offerte gezet dat niet alleen de hypotheekrente maar ook de opslag variabel is?

Jarenlange juridische strijd

In 2012 besteedde Radar voor de eerste keer aandacht aan de Euriborhypotheek. Die zomer werden klanten overvallen dat hun 'vaste opslag' voor de eerste keer werd verhoogd. De boze klanten verenigden zich in Stop de Banken en procedeerden tegen ABN AMRO met als gevolg een jarenlange juridische strijd. In november 2012 werd voor circa 700 ABN Amro-klanten de verhoging van de opslag teruggedraaid, omdat in hun voorwaarden wél de term 'vaste opslag' in de voorwaarden stond.

Opslag verlaagd

Ondertussen verlaagde ABN AMRO de opslag in 2015 met drie kleine stapjes. In november 2015 stelde de rechtbank Stop de Banken volledig in het gelijk. De bank ging vervolgens in beroep tegen het vonnis. In december 2017 stelde het Gerechtshof Amsterdam de consumenten weer in het gelijkRadar besteedde op 22 januari 2018 wederom aandacht aan de Euribor-rente en deze rechtszaak.

Gezonde bedrijfsvoering

Op 19 februari 2018 was Anton Bosch, directeur hypotheken bij ABN AMRO te gast in Radar en kwam ook deze rechtszaak aan de orde. Volgens de bank is de opslag variabel en moet ABN AMRO de opslag kunnen verhogen als dat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. De opslag wordt niet verhoogd om de winst van de bank op te schroeven. 'Onze argumenten zijn onvoldoende meegenomen door het Amsterdamse Gerechtshof. We zijn benieuwd hoe de Hoge Raad – het hoogste rechtsorgaan – er tegenaan kijkt,' zegt Anton Bosch van ABN AMRO in die uitzending. In maart 2018 ging de bank in cassatie tegen de uitspraak. Vanaf 1 april 2018 verlaagde de bank de opslag opnieuw met 0,2%. De bank heeft in 2018 alvast 50 miljoen euro gereserveerd voor het geval ABN AMRO compensatie moet betalen.