background branding

Hogere boetes voor zwaardere verkeersovertredingen

01022022-boete.jpg

Appen tijdens het autorijden, onnodig links rijden of geen voorrang verlenen aan een voorrangsvoertuig wordt vanaf 1 maart 2022 een stuk duurder. Gevaarlijke overtredingen in het verkeer worden vanaf dan strenger bestraft, waar kleinere overtredingen juist lichter beboet worden. 

Vorig jaar besloot het kabinet tot de hogere boetes op basis van advies van de Commissie Feiten en Tarieven. Deze commissie bestaat onder andere uit experts van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De verkeersveiligheid zou worden versterkt door door het strenger bestraffen van ernstige overtredingen. 

De extra boeteontvangsten worden ingezet om lichtere overtredingen minder streng te bestraffen. Het kabinet denkt dat dit de maatschappelijke acceptatie van de verhoogde boetes zal vergroten.

De hogere en lagere straffen

Per 1 maart 2022 wordt het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd van 250 euro naar 350 euro en wordt onnodig links rijden op een auto(snel)weg beboet met 220 euro in plaats van 150 euro. Laat je een politieauto met zwaailicht en sirene niet voor, dan betaal je geen 250 euro, maar 350 euro. Daarnaast wordt dit geen voorrang geven aan een voorrangsvoertuig overgeheveld naar het strafrecht. Als laatste wordt vervoeren van minderjarigen zonder gordel met 70 euro verhoogd naar 220 euro. 

Aan de andere kant betaal je bij de eerste 10 km/u boven de maximumsnelheid op de snelweg 15 procent minder, kost het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig geen 400 euro meer, maar 250 euro, en is de boete voor het parkeren op een gehandicaptenplaats met 90 euro gedaald naar 310 euro. Daarnaast betaal je in plaats van 400 euro, 250 euro voor het voorbijrijden van in- en uitstappende passagiers zonder hen de gelegenheid te geven dit te doen en wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. 

Boetebase

Via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn de aanpassingen in het verkeersboetestelsel eind vorig jaar aan het parlement voorgelegd. In de boetebase van het Openbaar Ministerie zijn alle actuele boetebedragen terug te vinden. 

Bron: Rijksoverheid