background branding

Hogescholen werken niet meer mee aan studentenenquête

hogeschool-studentenenquete-NSE-27032019.jpg

Hogescholen werken dit jaar niet verder mee met de uitvoering van de zogenoemde Nationale Studenten Enquête (NSE), zo meldt de Vereniging Hogescholen. Volgens de koepelorganisatie is de enquête niet betrouwbaar. Studiekeuze123 is de organisatie achter de enquête.

De vereniging zegt de afgelopen maanden veel klachten te hebben ontvangen, zowel van studenten als vanuit hogescholen. Deze gingen over moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten. Hierdoor wijkt de respons bij verschillende studierichtingen sterk af ten opzichte van voorgaande jaren", aldus de vereniging. Zo zouden bijvoorbeeld namen van studierichtingen niet juist zijn weergegeven.

Ook heeft de nieuwe privacywetgeving (AVG) gevolgen voor resultaten. Door die regels mochten al bekende studentgegevens niet langer vooraf ingevuld worden door de hogescholen. Ook waren er problemen tijdens het invullen van de lijst op tablet of telefoon.

Mening van studenten over onderwijs

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle ingeschreven studenten in het hoger onderwijs hun mening mogen geven over het onderwijs. De informatie dient als hulp bij studiekeuze en als beleidsinformatie voor bestuurders en andere onderwijsmedewerkers. Studiekeuze123 stelt dat voor de enquête jaarlijks ruim 270.000 studenten jaarlijks hun oordeel geven over hun opleiding en instelling.

De Vereniging Hogescholen 'blijft onverminderd hechten' aan de NSE en zegt zich te zullen blijven inspannen voor de enquête. Voor dit jaar acht de vereniging de NSE echter niet meer een betrouwbare bron.

'Universiteiten zetten zich wel in om de NSE te redden'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) betreurt de beslissing. Studiekeuze123 heeft aangegeven dat de kwaliteit van de data kan worden hersteld, zo laat de studentenorganisatie weten. Universiteiten en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding blijven volgens ISO achter de enquête staan. 'Waar de universiteiten zich inzetten om de NSE te redden, laten hogescholen het afweten. Dat is een gemiste kans', aldus voorzitter Tom van den Brink.

Volgens het ISO hebben ruim 230.000 studenten de vragenlijst reeds ingevuld. 'Door het voortijdig uitstappen van hogescholen wordt de mening van tienduizenden studenten niet gehoord. Zorgvuldigere overdenking van dit besluit was op z'n plaats geweest', aldus Van den Brink.

Bron: ANP