Honderdduizend huurwoningen gaan zonder extra kosten voor huurders van aardgas af

Aardgas_15.04.2020.jpg

De warmtevoorziening van honderdduizend huurwoningen wordt versneld verduurzaamd, zonder dat de gemiddelde huurder meer gaat betalen dan bij de gasrekening. Dat hebben de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven afgesproken in een woensdag gepubliceerd akkoord.

Het akkoord, Startmotorkader, is een uitgewerkte afspraak uit het Klimaatakkoord 2050 om huizen van het aardgas te krijgen. Het moet een basis bieden om op projectniveau snel overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden.

Transparante prijs

Startmotorkader richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt zouden blijven. Er staat ook in dat woningcorporaties een transparante prijs voor de aansluitkosten van het warmtenet betalen.

Wijkgerichte aanpak

Ron Wit, directeur energietransitie bij Eneco, zegt dat een cruciale afspraak die is gemaakt is dat woningen overschakelen van verwarming op aardgas naar een warmtenet zonder dat huurders meer gaan betalen. 'Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we meeprofiteren door een gelijkwaardig aanbod te doen. Hiermee zijn we de startmotor voor de wijkgerichte aanpak.'

Waarnemend voorzitter van Aedes Tonny van de Ven zegt dat door dit akkoord de corporaties volledig inzicht krijgen in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. 'Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.'

Klimaatdoelstellingen

In 2050 moeten zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de klimaatdoelstellingen voor Nederland te halen. Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

Het akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.

Bron: ANP