background branding

Hoofdelijke aansprakelijkheid - reactie ABN AMRO

reactie_ABN_AMRO-10092018.jpg

Hieronder lees je de reactie van ABN AMRO op de uitzending van Radar (10-09-2018) over hoofdelijke aansprakelijkheid.

Als eerste, in het algemeen, is het advies om - hoezeer iemands hoofd er waarschijnlijk niet snel naar staat - op het moment dat mensen besluiten om te gaan scheiden, ook te kijken naar de impact op (gezamenlijke) financiële producten en diensten. ABN AMRO heeft hiervoor informatie beschikbaar via de website, waar ook een folder is te vinden en waar ook de contactgegevens van de Scheidingsdesk staan. 

Hoe gaat uw bank om met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid? 
Ontslag uit hoofdelijke aanspraakheid is mogelijk, afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder toetsing op betaalbaarheid. Hierbij speelt ook het moment van aanvraag van dit ontslag een rol. 

Welke stappen moet een consument bewandelen om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor elkaar te krijgen? 
Los van specifiek eventueel ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, is het goed om alles rondom een echtscheiding goed te regelen. Zie ook dit overzicht met enkele stappen, dat via bovengenoemde pagina ook is te vinden. Om een aanvraag voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in behandeling te kunnen nemen, is onder meer een getekend echtscheidingsconvenant nodig. Wanneer als onderdeel van het genoemde 'stappenplan' een Scheidingsexpert van ABN AMRO de klant(en) begeleidt, dan kan de aanvraag zonder echtscheidingsconvenant in behandeling worden genomen. De expert geeft dan namelijk de uitgangspunten voor het echtscheidingsconvenant door aan de ABN AMRO adviseur. Op basis van een en ander wordt de aanvraag beoordeeld. Het gaat dan ook om de vraag of de hypotheeklasten nog steeds betaalbaar zijn voor de (ex-)partner die in de woning blijft wonen. 

Waar gaat het mis? Hoe ontstaat het probleem zoals hierboven beschreven? 
Het gaat hier om een hypothetische casus, maar deze is wel herkenbaar. Een dergelijke situatie kan ontstaan wanneer pas contact wordt opgenomen met de bank nadát een rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken. Vervolgens blijkt dat bijvoorbeeld het inkomen van de achterblijvende partner niet toereikend is; het inkomen wel toereikend is, maar dat er nog openstaande schulden zijn; of dat er sprake is van betalingsachterstanden op de hypotheek. 

Een en ander kan worden voorkomen door op tijd, dus voorafgaand aan het bekrachtigen van de echtscheiding, samen met de bank de financiële situatie in kaart te brengen en eventuele problemen rondom het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid te voorkomen. 

Hoewel de bank niet altijd direct in beeld is, zijn er wel vaak andere professionele partijen betrokken bij de echtscheiding. Denk aan mediators, advocaten en de al eerder genoemde rechtbank. Zij zouden allen op de hoogte moeten zijn van de problematiek rond hoofdelijke aansprakelijkheid en wijzen hier ook regelmatig op. Zo wordt voorkomen dat afspraken gemaakt worden die achteraf niet uitvoerbaar blijken te zijn. 

Op welke gronden mag een bank ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid weigeren? 
* Het inkomen van de klant die de hypotheek overneemt is niet toereikend; 
* Er zijn andere schulden die eerst afgelost moeten worden. Het inkomen van de klant die de hypotheek overneemt, is hierdoor niet meer toereikend; 
* Er is een betalingsachterstand op de hypotheek. 

Wat als de ex-partner die achterblijft in het huis geen nieuwe hypotheek kan krijgen (te laag salaris of verscherpte leenregels, waardoor die minder kan lenen dan voorheen of verplicht wordt om af te lossen op de hypotheek), maar wel in het huis blijft wonen op de oude hypotheek? 
Wanneer de (ex-)partner die in het huis wil blijven wonen onvoldoende inkomen heeft om in zijn/haar eentje de hypotheeklasten te voldoen, dan wordt er geen ontslag hoofdelijkheid verleend aan de partner die wil vertrekken. De bank zal hier in het algemeen wijzen op de mogelijkheid van mediation. In voorkomende gevallen zal - als er sprake is van een NHG-hypotheek - worden gewezen op mogelijk beroep op de NHG-garantie. 

Welke rol speelt een bank als de twee partijen er onderling niet uitkomen en in een patstelling belanden? De man blijft in het huis wonen en weigert verkoop. De vrouw verlaat het huis en wil ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, maar de bank werkt hier niet aan mee?
De bank zal hier wijzen op de mogelijkheid van mediation. Ook kunnen wij doorverwijzen naar de Scheidingsexpert (waarmee wordt samengewerkt). Bij de mediation zelf speelt de bank geen enkele rol. Wel is het mogelijk om beiden een eigen adviseur bij ABN AMRO te krijgen. 

Wat voor zorgplicht hebben banken bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid? 
Op het moment dat een van de partners in het voorheen gezamenlijke huis wil blijven wonen, zal de bank hier zoveel mogelijk aan meewerken. Daarbij is het wel zo dat ook in dat geval vanuit zorgplicht de betaalbaarheid daarvan gedurende de verdere looptijd een rol speelt. Vandaar de hiervoor genoemde voorwaarden op het gebied van inkomen, schulden en betalingsachterstanden. 

Tot hoeveel jaar na een scheiding kunnen banken consumenten dwingen de hypotheeklasten te betalen van hun ex, als er geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is geweest en hun ex verzaakt de hypotheeklasten te betalen?
Als er geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden, blijft de klant aansprakelijk voor de nakoming van de hypotheek. Hieraan is geen termijn verbonden. De aansprakelijkheid eindigt bij gehele aflossing van de hypotheek.