background branding

Hoofdelijke aansprakelijkheid - reactie De Volksbank

reactie-volksbank-10092018.jpg

Hieronder lees je de reactie van De Volksbank op de uitzending van Radar (10-09-2018) over hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hoe gaat uw bank om met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid?
Dit is maatwerk. Daarmee bedoelen we dat we een verzoek op individuele basis beoordelen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat degene die in het huis blijft wonen hier ook rustig moet kunnen blijven wonen. Deze moet de hypotheeklasten zelfstandig kunnen blijven betalen. Daarnaast kijken we ook goed naar de gevolgen van een verkoop met restschuld. Als de achterblijver in deze casus rustig kan blijven wonen, dan kan de vertrekkende ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Is dit niet het geval, dan blijven beide ex-partners verantwoordelijk voor het huis.
 
Welke stappen moet een consument bewandelen om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor elkaar te krijgen?
Gezien de complexiteit rondom de fiscaliteit bij het verdelen van het eigendom en de hypotheek, verwijzen we een klant altijd naar een adviseur. De adviseur dient het verzoek tot ontslag in bij ons als geldverstrekker.
 
Waar gaat het mis? Hoe ontstaat het probleem zoals hierboven beschreven? 
Als de achterblijvende partner de hypotheeklasten niet zelfstandig kan blijven betalen, dan kan het zijn dat we ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner niet mogelijk. We willen daarmee voorkomen dat iemand geheel zelfstandig verantwoordelijk is voor een hypotheek die hij of zij eigenlijk niet kan betalen. We vinden de financiële weerbaarheid van de klant belangrijk; nu en in de toekomst.
 
Op welke gronden mag een bank ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid weigeren? 
Als bij de beoordeling blijkt dat het niet in het belang van de klant is om de hypotheek alleen voort te zetten. Hierbij hoort ook de afweging of het voor de klant(en) nadeliger is om te verkopen.
 
Wat als de ex-partner die achterblijft in het huis geen nieuwe hypotheek kan krijgen (te laag salaris of verscherpte leenregels, waardoor die minder kan lenen dan voorheen of verplicht wordt om af te lossen op de hypotheek), maar wel in het huis blijft wonen op de oude hypotheek?
Uitgangspunt is dat degene die in het huis blijft wonen hier ook rustig moet kunnen blijven wonen. Deze moet de hypotheeklasten zelfstandig kunnen blijven betalen. Is dit niet het geval, dan blijven beide partners hoofdelijk aansprakelijk.
 
Welke rol speelt een bank als de twee partijen er onderling niet uitkomen en in een patstelling belanden? De man blijft in het huis wonen en weigert verkoop. De vrouw verlaat het huis en wil ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, maar de bank werkt hier niet aan mee?
Wij gaan nooit tussen partijen instaan. We kiezen geen partij. Wel geven we aan welke mogelijkheden er zijn. In dit voorbeeld zou de vrouw zich tot de rechtbank kunnen wenden voor een verzoekschrift tot vervangende toestemming om op die manier de verkoop van de woning in gang te zetten.
 
Wat voor zorgplicht hebben banken bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid? 
Wij maken een afweging tussen de nadelige gevolgen voor de klant bij verkoop van het huis met een eventuele restschuld en de betaalbaarheid van de hypotheek op één schuldenaar.
 
Tot hoeveel jaar na een scheiding kunnen banken consumenten dwingen de hypotheeklasten te betalen van hun ex, als er geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is geweest en hun ex verzaakt de hypotheeklasten te betalen? 
Tot aan dat het bedrag is voldaan dat is overeengekomen in de geldleningsovereenkomst.