background branding

Hormoonverstorende stoffen - Reactie Nederlandse Cosmetica Vereniging

09112020 NCV.jpg

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft gereageerd op de uitzending van Radar over hormoonverstorende stoffen in verzorgingsproducten.

De NCV vindt het vervelend dat er zorgen zijn over het gebruik van mogelijke hormoonverstorende stoffen in cosmetica. Veiligheid van haar producten is cruciaal voor de cosmetica-industrie. Iedereen gebruikt dagelijks meerdere producten voor de persoonlijke verzorging en mensen kunnen erop vertrouwen dat de producten veilig zijn voor de mens.

In consumentenproducten kunnen soms stoffen worden gebruikt die verdacht worden van een hormoonachtige werking. De cosmeticawetgeving waarborgt dat er veilige producten op de markt wordt gebracht, dus zonder hormoonverstorend effect. Voor elk cosmetisch product wordt een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd door een gekwalificeerde veiligheidsbeoordelaar voor deze op de markt wordt gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden hoe het product wordt gemaakt, gebruikt, door wie en hoe vaak. Bij de veiligheidsbeoordeling worden alle mogelijke gezondheidsrisico’s voor elke gebruikte stof meegenomen. Dus ook mogelijke effecten op de hormoonhuishouding. Ingrediënten mogen alleen gebruikt worden als zij geen bijwerkingen opleveren. Ook voor kinderen bestaat er alleen een gezondheidsrisico als je kind te veel hormoonverstorende stoffen binnenkrijgt. Bij normaal gebruik van cosmeticaproducten is hiervan geen sprake.

Zowel door de mens gemaakte als natuurlijke stoffen kunnen hormoonachtig werken. Sommige van deze stoffen maken en gebruiken we bewust, bijvoorbeeld de anticonceptiepil. De meeste stoffen met een hormoonachtige werking, hebben een veel minder sterke werking dan onze eigen hormonen. De hoeveelheid, de werkzaamheid en de duur van blootstelling aan een stof, bepaalt of die stof uiteindelijk schadelijk is voor de gezondheid. Je kunt stoffen binnenkrijgen via de huid, maar ook via voedsel of door ze in te ademen. Stoffen met een hormoonachtige werking komen ook voor in de natuur. We krijgen ze met name binnen via onze voeding in hoeveelheden die vele miljoenen malen groter zijn dan wat via cosmetica wordt opgenomen. Deze stoffen komen bijvoorbeeld voor in voeding zoals bessen, noten, sojabonen en spruitjes.

Wanneer een ingrediënt ervan wordt verdacht een risico te vormen voor onze gezondheid, bijvoorbeeld in laboratoriumtests, wordt dat ingrediënt door het Europees veiligheidscomité (SCCS), het onafhankelijke wetenschappelijk adviesorgaan van de Europese Commissie, beoordeeld. In deze beoordeling wordt er bepaald of het ingrediëntveilig gebruikt kan worden. Als het niet veilig is, dan wordt het gebruik via wetgeving verboden. De Europese Commissie heeft in 2018 een rapport gepubliceerd waarin bevestigd wordt dat het veilig gebruik van cosmetische ingrediënten met hormoonachtige eigenschappen door de stringente eisen in de Cosmeticaverordening en REACH worden gewaarborgd.

Om de conclusies uit het rapport verder te bevestigen heeft de Europese Commissie aan het SCCS opdracht gegeven om een prioriteitenlijst te beoordelen op veiligheid. De eerste conceptopinie is openbaar en recentelijk gepubliceerd. De NCV steunt de aanpak waarin op basis van duidelijke wetenschappelijke criteria de stoffen met een daadwerkelijk hormoonverstorend risico voor mens en milieu worden gereguleerd. De zogenaamde SIN/UNEP list zijn geen officiële lijsten en ingrediënten op die lijsten hoeven niet officieel aangemerkt te zijn als ingrediënt met een mogelijk risico. In Europa zijn er duidelijke procedures om het gebruik van ingrediënten te reguleren met een wetenschappelijke onderbouwing en transparante criteria. Voorkomen dient te worden dat cosmetische ingrediënten op basis van een voorselecties als daadwerkelijk hormoonverstorend gestigmatiseerd worden. De cosmetica-industrie wil veilige producten voor mens en milieu op de markt brengen zonder dat consumenten zich daar zorgen over moeten maken en blijft daarover nu en in de toekomst in gesprek met diverse stakeholders.

Meer informatie