Hormoonverstorende stoffen - Reactie Unilever

Unilever logo.png

De veiligheid van onze producten is voor ons een topprioriteit. Ze worden dagelijks door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt en consumenten vertrouwen erop dat onze producten veilig zijn.

De veiligheidsstandaarden die we met betrekking tot de ingrediënten van onze producten hanteren, worden bepaald door wet- en regelgeving waarin de veiligheid goed geborgd is, en daarnaast door onze eigen interne veiligheidsevaluaties, waarbij veiligheidsexperts de blootstelling aan een product evalueren voor mensen en milieu.

Hierbij houden we rekening met de geschatte hoeveelheid per keer, de duur en regelmaat van het gebruik. En houden we rekening met te voorzien foutief gebruik van het product, bijvoorbeeld douchegel gebruiken om haren te wassen. Door ervoor te zorgen dat de blootstellingsniveaus zich ver onder de schadelijke niveaus bevinden, kunnen we er zeker van zijn dat onze producten veilig zijn voor de gebruikers, onze medewerkers en het milieu.

Als er over een ingrediënt nieuwe informatie beschikbaar komt, evalueren we deze. Als deze informatie iets aan onze vorige risico-evaluatie verandert, zullen we actie ondernemen. En mocht er een geschikt alternatief ingrediënt beschikbaar is, zullen we altijd nadenken over mogelijke vervangingen. Als we niet absoluut zeker zijn van de veiligheid van een ingrediënt of product, brengen we het product niet op de markt.

Meer informatie over onze aanpak met betrekking tot de veiligheid van ingrediënten, tref je hier op onze website. En uiteraard kun je meer over dit onderwerp vinden op de websites van de Nederlandse Cosmetica Vereniging en het RIVM.

De bevindingen van Stichting Tegengif maken duidelijk dat zij de ingrediëntlijst op de verpakking van een vijftal producten van ons hebben nagelopen. De aangegeven ingrediënten zitten dan ook in de toegestane/veilige concentraties in het product zoals beoordeeld door het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid van de Europese Commissie. Het betreft stoffen die in persoonlijke verzorgingsproducten tbv de werkzaamheid of voor conservering in lage concentraties worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat producten voor een langere tijd veilig gebruikt kunnen worden.

We doen nooit concessies als het gaat om de veiligheid van onze producten; we brengen geen producten op de markt tenzij we over degelijke wetenschappelijke bewijzen beschikken dat ze volkomen veilig zijn voor dagelijks gebruik.