background branding

'Huren woningcorporaties stijgen minder'

Bij meer dan driekwart van de woningcorporaties stijgen de huren per 1 juli minder dat het kabinet toestaat. Dat zegt Aedes op basis van een naar eigen zeggen representatieve steekproef.

Die steekproef voerde de branchevereniging uit onder 180 woningcorporaties, ongeveer de helft van het totaal aantal woningcorporaties.

Minder huurverhoging

De branchevereniging verwacht dat de huren van huishoudens met een inkomen onder de socialehuurwoninggrens (34.229 euro) gemiddeld met 1,8 procent omhooggaan. De maximaal toegestane huurverhoging voor deze groep is 2,5 procent. Ook huurders met een hoger inkomen krijgen gemiddeld minder huurverhoging, maar het verschil met de maximaal toegestane verhoging is kleiner, aldus Aedes.

Verhuurdersheffing

'Het kabinet laat woningcorporaties een belasting betalen, de verhuurdersheffing. Om die te betalen worden corporaties gedwongen huren te verhogen. In feite is het een huurdersbelasting en laat het kabinet de woningcorporaties voor belastingkantoor spelen', aldus Aedes-voorzitter Marc Calon woensdag.

Inkomsten corporaties stijgen

PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch stelde eerder deze week daarentegen vast dat de inkomsten van corporaties de komende jaren ook na aftrek van de verhuurdersheffing met miljarden stijgen. Hij baseerde zich op een brief met berekeningen die woonminister Stef Blok op zijn verzoek naar de Kamer had gestuurd.

Huurders moeten profiteren

Huurders moeten hiervan profiteren. Corporaties zouden 'waar mogelijk' moeten afzien van huurverhogingen of moeten investeren in de bouw van sociale huurwoningen en het energieneutraal maken van bestaande woningen, vindt hij. Hij wil er een debat over met Blok.

Bron: ANP