background branding

Huurcontract opzeggen vóór de ingangsdatum, wat zijn je rechten?

07072020 huurcontract.jpg

Je hebt vorige maand een huurcontract getekend, maar ruim voor de ingangsdatum wil je er om wat voor reden dan ook van afzien. Je informeert de verhuurder, maar ondanks het feit dat je pas over drie maanden zou verhuizen, moet je één maand huur of borg betalen. Mag dit? Radar geeft in samenwerking met de juristen van de Woonbond antwoord op deze vraag.

Op het Radar-forum is namelijk te lezen dat de ene persoon van mening is dat je in dit geval niets hoeft te betalen. 'Voor zover ik weet ben je niet verplicht te betalen, omdat je op tijd hebt geannuleerd.' Een andere forumgebruiker vraagt zich af wat er in het contract staat.

Hoe ver zit je van de huurperiode af?

De Woonbond meldt dat het afhangt van hoe ver je van het ingaan van de huurperiode af zit. 'Als de huurperiode over een week of over twee dagen ingaat, dan kun je stellen dat de verhuurder schade zou lijden en dat jij een maand huur moet betalen vanwege de opzegtermijn. Maar als de huurperiode twee maanden in de toekomst ligt, dan kun je als verhuurder toch ook niet volhouden dat je in die tijd niet iemand anders zou kunnen vinden. Het is dan onredelijk om daar toch nog een bedrag voor te vragen.'

'Geen gouden regel'

De vereniging die opkomt voor de belangen van huurders meldt verder dat er 'geen gouden regel' is voor vanaf welk moment de verhuurder wel of geen geld mag vragen in dergelijke situaties. 'Het gaat dan om een belangenafweging, mocht het uiteindelijk tot een rechtszaak komen.'

Is er verschil bij (on)bepaalde contractduur?

Als je bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd hebt getekend, kan het zijn dat in het contract een clausule is opgenomen over de minimale tijd van bewoning, zodat de verhuurder een bepaalde zekerheid heeft.

'Als je dan heel kort voor de ingangsdatum afziet van de woning, kan het zijn dat je de discussie krijgt over die gehele periode. Maar ook dan geldt dat als je dit twee maanden van tevoren laat weten, de verhuurder alle tijd heeft om iemand anders te vinden.'

Juridische informatie inwinnen

Als je dus van mening bent dat er een behoorlijke periode aan vooraf gaat, kun je altijd juridische informatie inwinnen om na te gaan of het nou wel of niet redelijk is dat de verhuurder geld vraagt. 'Hoe langer het duurt voordat de daadwerkelijke huurperiode ingaat, des te onredelijker het is om daar een bedrag voor te vragen', aldus de Woonbond.