background branding

'Huurders in de vrije sector kunnen lagere huurprijs krijgen'

huurwoning-prijzen-180128.jpg

Veel mensen die een huis huren in de vrije sector lopen geld mis. Ze weten niet dat ze in sommige gevallen bijvoorbeeld een lagere huurprijs kunnen krijgen als ze via de Huurcommissie die prijs laten toetsen.

Vorig jaar gingen 113 huurders naar de Huurcommissie om de prijs te laten toetsen. Dat blijkt uit een analyse van uitspraken van de Huurcommissie, uitgevoerd door de Woonbond op verzoek van het televisieprogramma Kassa.

Mogelijkheden van de Huurcommissie in de vrije sector

Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld, gemiddeld met 278 euro. Uit een aanvullende enquête van Kassa en de Woonbond blijkt dat ruim 90 procent van het aantal respondenten niet op de hoogte is van de mogelijkheden van de Huurcommissie in de vrije sector. Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.

Achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten

De Huurcommissie kan overigens ook uitspraken doen over de manier waarop de verhuurder de woning onderhoudt of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Maar dat geldt nu alleen voor mensen die huren in de sociale sector. Wat de Woonbond betreft moeten ook de zogenoemde vrijesectorhuurders bij achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten naar de Huurcommissie kunnen. De huurdersorganisatie pleit er ook voor dat 'de gigantisch hoge huurprijzen in de vrije sector' aan banden worden gelegd.

Bron: ANP