Huurders in vrije sector beschermd tegen forse huurstijgingen

huurstijging-beperkt-04022021.jpg

Huurders in de vrije sector kunnen de komende jaren een beperkte huurstijging tegemoet zien: de inflatie plus maximaal 1 procent. Tot nu toe zit er in de vrije sector geen grens op de jaarlijkse verhogingen. Daardoor stijgen deze toch al relatief hoge huren elk jaar flink. Een initiatiefwetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer om de huurders in de private sector hiertegen beter te beschermen, krijgt ruime steun in de Tweede Kamer, blijkt woensdag tijdens de behandeling. Volgende week zal de Kamer erover stemmen.

Door het voorstel wordt de vrije huursector voor het eerst onderworpen aan regels voor de huurstijging. Het gaat om alle huren boven de 750 euro per maand. Dat zijn ongeveer 560.000 huishoudens. Van hen kregen vorig jaar 87.000 huurders te maken met een huurstijging van meer dan 3,6 procent (met een inflatie van 2,5 procent). Vooral deze groep, die soms excessieve stijgingen moet betalen, is meteen geholpen, benadrukt Nijboer. In de sociale huursector geldt al een maximale huurstijging, die het kabinet jaarlijks vaststelt.

Alle huurders naar de Huurcommissie

Daarnaast kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe is dat voorbehouden aan sociale en particuliere huurders onder de vastgestelde huurgrens van 750 euro.

Eerste Kamer naar verwachting akkoord

Naar verwachting gaat de Eerste Kamer binnenkort ook akkoord, gezien de eerdere pogingen van een meerderheid om huurders tegemoet te komen. Nijboer verwacht dat zijn wetsvoorstel dan nog dit voorjaar kan ingaan, in ieder geval voor de jaarlijkse verhoging in juli. Ook minister Kajsa Ollongren, die over woonbeleid gaat, 'omarmt het wetsvoorstel graag'. Het gaat om een tijdelijke wet van drie jaar, die zal worden geëvalueerd. Daarna kan de wet verlengd worden, aldus Nijboer.

Veel middeninkomens hebben het zwaar

De minister had ook voorgesteld om de huren in de vrije sector aan banden te leggen, maar kwam uit op inflatie plus 2,5 procent. Dat komt volgens Nijboer in de praktijk uit op huurverhogingen van ruim 5 procent. Hij vindt dat veel te hoog, omdat veel middeninkomens het zwaar hebben met de hoge woonlasten. Die komen vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat ze iets te veel verdienen.

Bron: ANP