Huurverhoging voor het eerst aan banden gelegd: maximale stijging van 1% plus inflatie

24:03 huurhuis.jpg

Huurders van woningen in de vrije sector - boven 752 euro per maand kale huur - kunnen de komende drie jaar een beperkte huurstijging verwachten. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een initiatiefwetsvoorstel van PvdA'er Henk Nijboer om deze huren maximaal te laten stijgen met 1 procent plus inflatie. Alleen als er sprake is van woningverbetering mag de stijging hoger zijn.

Nu zijn de huurstijgingen soms excessief, zodat huurders in de knel komen. Het is voor het eerst dat de huurverhoging in de private sector aan banden wordt gelegd. Het gaat om ongeveer 560.000 huishoudens. Van hen kregen vorig jaar 87.000 huurders te maken met een huurstijging van meer dan 3,6 procent (met een inflatie van 2,5 procent). Het kabinet had de private huren ook al willen beperken tot inflatie plus maximaal 2,5 procent, maar dat vond de PvdA nog steeds te hoog. Er was veel steun voor de tijdelijke wet in beide Kamers.

Huurcommissie straks voor alle huurders

Daarnaast kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe is dat voorbehouden aan sociale en particuliere huurders onder de vastgestelde huurgrens van 752 euro.

In de sociale huursector geldt al een maximale huurstijging, die het kabinet jaarlijks vaststelt. Het demissionaire kabinet besloot onlangs dat de sociale huren dit jaar niet stijgen.

Hogere inkomensgrens voor sociale huurwoning

Daarnaast ging de senaat akkoord met een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Die wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd naar een jaarinkomen van 44.196 euro. Voor eenpersoonshuishoudens blijft dit 40.024 euro. Dat betekent dat meer gezinnen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast krijgen woningcorporaties meer mogelijkheden om maatwerk toe te passen voor mensen die rond die inkomensgrens zitten.

Bron: ANP