background branding

Iedereen mee op schoolreisje? Initiatieven in diverse gemeenten

schoolreisje-poll-21-06-2019-780.jpg

Iedereen mee op schoolreisje? 79 procent van de pollrespondenten vindt dat meer gemeenten een regeling moeten invoeren zodat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen op schoolreisje of met een sportdag. 647 mensen vulden de poll in.

De gemeente Amsterdam voerde zo'n regeling al in via de Stadspas. Ouders met zo'n pas kunnen die laten scannen bij de basisschool van hun kind. De gemeente maakt vervolgens 50 euro over naar de school, zodat de leerling kan deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

Uit een steekproef door Radar blijkt dat er soortgelijke initiatieven zijn in meer gemeenten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via stichtingen, zoals Stichting Leergeld.

Ook vergoedingen voor laptops, gymkleding en een fiets via Stichting Leergeld

De gemeente Deventer maakt gebruik van Stichting Leergeld. Die stichting wordt volgens een woordvoerder deels betaald door de gemeente, maar krijgt ook geld uit het bedrijfsleven. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar met ouders die een inkomen hebben tot 120 procent van de bijstand, komen in aanmerking.

Ook de gemeente Heerlen (regio Parkstad) maakt gebruik van Stichting Leergeld. Het 'Kindpakket' waar ouders een beroep op kunnen doen, heeft ook vergoedingen voor de kosten van bijvoorbeeld overblijven, schoolkamp, schooltassen en gymkleding. De gemeente Utrecht heeft ook een Kindpakket. Kinderen tot 18 jaar kunnen daar gebruik van maken, en kunnen een tegoed toegewezen krijgen. Zij kunnen dat dan inzetten voor bijvoorbeeld: sport en culturele activiteiten, een fiets, of computer of laptop.

En ook in de gemeente Wassenaar kunnen ouders ook een beroep doen op een Kindpakket. Daarbij laat een woordvoerder weten: 'Mocht het inkomen van ouders boven de minimumnorm komen kan ook altijd nog een aanvraag voor dergelijke kosten gedaan worden bij Stichting Leergeld Wassenaar.'

In de gemeente Goes kunnen kinderen via de regeling 'bijzondere bijstand' een vergoeding krijgen. Leerlingen kunnen, naast een bijdrage voor een schoolreisje, ook aanspraak maken op een vergoeding voor een computer of tablet, printer of sportkleding. Een woordvoerder laat verder weten: 'Indien kosten hoger zijn dan maximale vergoedingen uit de regeling bijzondere bijstand, kunnen zowel Stichting Leergeld (in ons geval Stichting Leergeld Oosterschelderegio)  als Nationaal Fonds Kinderhulp nog bijspringen, omdat iedereen moet kunnen meedoen.'

Ook op vakantie

Soms zijn er, naast een budget vanuit een stichting, nog extra geldpotjes beschikbaar, zoals in de gemeente Drimmelen. 'De basisscholen in onze gemeente hebben sinds kort een speciaal budget vanuit de gemeente (€ 500,- per jaar in totaal) dat zij in kunnen zetten als ze armoede signaleren bij kinderen. Denk hier aan ouders die net een te hoog inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding vanuit stichting Leergeld, maar bijvoorbeeld wel schulden hebben waardoor het kind toch niet mee kan op schoolreis. De gemeente beheert dit budget voor de scholen en de scholen kunnen daar aanvragen voor indienen.' Ook geld uit het noodfons kan volgens een woordvoerder ingezet worden als bijdrage voor een schoolreisje.

De gemeente Heerlen heeft ook een regeling voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Zo gaan er dit jaar 70 kinderen per week, met 5 lokale kunstenaars en aantal vrijwilligers, er even tussenuit. 'De vergoeding, € 120,- per kind, wordt vergoed door Jeugd Cultuurfonds of Stichting Leergeld Parkstad.'

Geef je mening via het Radar Testpanel!

Wil jij je aanmelden voor het Radar Testpanel? We leggen je behalve pollvragen ook vragenlijsten voor. Aanmelden kan via deze link.