Iets meer dan de helft geeft minder of geen fooi meer na de coronapandemie

020622 fooi site.jpg

De strengste coronaregels zijn al een tijdje van de baan en we zitten met z’n allen weer massaal op het terras en in het restaurant. Maar de prijzen in de horeca zijn inmiddels flink gestegen en dat heeft invloed op de hoeveelheid fooi die we geven. Van de 2729 respondenten op onze poll over het geven van fooi, gaf iets meer dan de helft (55%) aan geen, minder of minder vaak fooi te geven dan voor de coronapandemie. 

Tegenover deze groep die minder vaak of geen fooi meer geeft, staat een groep van een kwart van de ondervraagde mensen die nog steeds evenveel fooi geeft. Tot slot is er nog en kleine groep over die juist meer fooi geeft in plaats van minder: namelijk 2 procent van de ondervraagden. Hoe zit dit? 

Gestegen prijzen in de horeca

Het overgrote deel van de respondenten dat aangeeft geen of minder fooi te geven, noemt als reden de gestegen prijzen in de horeca. Hierbij worden voornamelijk de prijzen voor een kopje koffie, kop thee of een biertje genoemd. Zo geeft een respondent aan: 

De prijzen zijn al buitengewoon omhoog gegaan. Voor een fluitje betaal je al gauw 4 à 5 euro. Een lunch voor 2 personen met ieder 1 glas witte wijn 30 a 40 euro. Kom zeg, het moet wel leuk blijven. Zo gaat het plezier om uit eten te gaan weg.
- polldeelnemer

Mensen vinden vooral de horeca zelf dus te duur, en geven aan dat deze prijsstijging direct van invloed is op hun reden om wel of geen fooi meer te geven. Zo zegt iemand: ‘De fooi zit inmiddels ruim in de prijs. Ik geef geen fooi meer.’

Steun van de overheid

Maar de gestegen prijzen in de horeca worden niet als enige reden genoemd om geen of minder fooi te geven. Een andere bijkomstigheid van de coronapandemie is de hulp die de horeca heeft gekregen vanuit de overheid en verschillende horecagangers zien niet in waarom zij dus nog extra fooi zouden moeten geven bovenop de gestegen prijzen. 

De horeca heeft steun ontvangen tijdens de corona en nu krijgt de consument de rekening.
- polldeelnemer

Deze reacties hangen dus eigenlijk indirect samen met de stijgende horecaprijzen. 

Betalen met pin vs. cash

Dan is er ook nog een meer praktische reden die vaak genoemd wordt voor het niet geven van fooi: het feit dat je op veel plekken enkel nog met pin kunt betalen. Een polldeelnemer zegt het volgende: ‘Bijna overal betaal ik tegenwoordig met pin. Dan is een fooi geven onpraktisch. De kans dat de baas het (grootste deel) opstrijkt is levensgroot, het komt dan niet bij het personeel.’ 

De vrees dat het geld niet bij de juiste persoon terechtkomt, blijkt uit meerdere antwoorden. Daarnaast wordt hierbij ook vaak aangehaald dat het aan de baas zelf is om personeel voldoende uit te betalen, en dat deze verantwoordelijkheid niet bij de consument zou moeten liggen. Zo zeggen mensen: ‘De fooi zou in het salaris verwerkt moeten zijn’ en ‘Horecabazen moeten hun personeel maar beter betalen.’ 

Horeca steunen na zware tijd

Maar niet iedereen heeft het geven van fooi opgegeven na de pandemie. Zo geeft een kwart van de polldeelnemers aan nog steeds evenveel fooi te betalen als eerst, waarbij ze de pandemie juist ook als uitgangspunt nemen. De gevolgen voor de horeca worden door deze groep echter anders ervaren. De algemene tendens van deze antwoorden is namelijk dat zij de horeca willen steunen, omdat het door de pandemie een zware tijd achter de rug heeft. Zo zegt een respondent: 

Na de afgelopen periode hebben ze het hard nodig! En ik ben superblij dat ze weer open zijn!
- polldeelnemer

Daarnaast lijken de deelnemers ook een gedeelde mening te hebben over de fooien van de horeca in het algemeen. Zo wordt verschillende keren genoemd dat de lonen in de horeca van het personeel te laag zijn, terwijl er wel ontzettend hard gewerkt moet worden. Een deel geeft aan hier ook zelf ervaring mee te hebben gehad, en ook daarom te weten hoe gunstig een fooi kan zijn en het nu zelf te geven. 
 

De mensen hebben een tijd geen inkomsten gehad; er is een groot tekort aan horecapersoneel dus ik beloon ze juist extra (eigenlijk zouden de salarissen omhoog moeten).
- polldeelnemer

De mensen die fooi geven, zijn het over het algemeen wel eens over de reden waarom.  Ook de mensen die minder fooi geven, geven aan dit nog wel onder bepaalde omstandigheden te doen; namelijk wanneer een bepaalde kwaliteit wordt gewaarborgd. Een aantal reacties:

‘Goed personeel moet beloond worden’, ‘Waardering voor goede kwaliteit en bediening staat los van de verhoogde prijzen in de horeca’ en ‘Het hangt af van de kwaliteit van het geleverde product en van de vriendelijkheid van het personeel.’ 

Nu niet, nooit niet

Van de 2729 mensen die onze poll hebben ingevuld, geeft 11 procent aan nooit fooi te hebben gegeven en dat nu ook niet te doen. De redenen die hiervoor worden gegeven komen eigenlijk vrijwel precies overeen met de redenen waarom mensen minder fooi zijn gaan geven of waarom het minder is geworden: de polldeelnemers zijn van mening dat het salaris van het personeel al voldoende moet zijn én de prijzen in de horeca worden te hoog bevonden. 

Een overig percentage van 7 procent maakt geen gebruik van de horeca en geeft dus ook geen fooi. 

Over de poll over het geven van fooi

De poll over het geven van meer of minder fooi na de coronapandemie is tussen 3 mei en 17 mei 2020 ingevuld door 2729 mensen. Wil jij ook je mening en ervaringen gerepresenteerd zijn? Meld je aan voor het Radar Testpanel, een groep van ruim 75.000 consumenten door het hele land. Je ontvangt dan zo'n twee keer per maand een uitnodiging om mee te doen.