Inkomenstoets bij kopen mobiel op afbetaling

telefoonabonnement-afbetaling01052017.jpg

Telecomproviders moeten vanaf maandag voordat zij een krediet voor een mobiele telefoon verstrekken verplicht een zogeheten inkomens- en lastentoets uitvoeren. Daarmee moet worden bepaald of het verantwoord is om aan consumenten een krediet te verstrekken.

Onderdeel van de toets is het opvragen van de kredietstatus bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).Lees ook: Een BKR-registratie door telefoon met abonnement?

250 euro

De verplichting, opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), geldt voor alle mobiele telefoons met een waarde van meer dan 250 euro die op afbetaling worden gekocht. Naast het opvragen van de kredietstatus controleert de telecomprovider ook het inkomen en de woonlasten van de consument. Telecomproviders bepalen overigens zelf de richtlijnen voor het al dan niet verstrekken van een krediet.

Begin dit jaar werd bekend dat de regels voor telefoons op afbetaling strenger zouden worden. Dat moet consumenten beschermen tegen te hoge schulden.

Kosten apart vermelden

Naast de inkomenscheck moeten de kosten voor telefoons apart worden vermeld van de abonnementskosten, zodat beter inzichtelijk is hoeveel het kost om een mobiele telefoon gespreid te betalen. Ook moet het makkelijker worden om aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Bron: ANP