Inspectie haalt verontreinigd diabetesmedicijn van de markt

25112020metformine.jpg

De gezondheidsinspectie haalt een aantal verontreinigde partijen van het diabetesmedicijn metformine van de markt. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er te grote hoeveelheden van de schadelijke stof NDMA in aangetroffen.

Het gaat om een aantal batches van de merken Centrafarm, Consilient Health en TEVA. 'Alle overige partijen van deze merken en andere merken metformine voldoen wel aan de norm. Er is geen acuut risico voor patiënten die de verontreinigde metformine hebben gebruikt en er is een vervangend medicijn beschikbaar', aldus de inspectie.

'De partijen die te veel metformine bevatten worden teruggeroepen'

Afgelopen maanden was er een groot Europees onderzoek naar de verontreiniging van metformine, een medicijn dat vaak wordt gebruikt door patiënten met diabetes type 2. Alle fabrikanten lieten daarbij hun producten testen op de aanwezigheid van NDMA. 'Van drie merken metformine is gebleken dat enkele partijen op de Nederlandse markt zijn die te veel NDMA bevatten. Deze partijen worden nu teruggeroepen', aldus de IGJ.

De betrokken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen zijn hierover geïnformeerd.

Metformine is alleen op recept verkrijgbaar

Metformine is alleen op recept verkrijgbaar. De apothekers weten welke partijen worden teruggeroepen, en welke niet. Zij zullen de patiënten informeren dat zij hun medicijnen kunnen omruilen voor een gelijkwaardig medicijn. Patiënten die metformine van andere partijen en merken slikken, kunnen hier volgens de inspectie gewoon mee doorgaan. Bij deze medicijnen is geen verontreiniging boven de toegestane limiet gevonden.

Sinds 1 november van dit jaar moeten alle fabrikanten hun medicijnen met metformine verplicht testen op NDMA voor ze op de markt worden gebracht. Producten met een te hoog gehalte mogen niet meer op de markt komen.

Lees ook: Kankerverwekkend NDMA aangetroffen in diabetesmedicijn

Bron: ANP